İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 TEMMUZ 2007

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNİN MALİYE BAKANLARI BİRARAYA GELDİ

Brüksel’de düzenlenen ve AB üye ülkelerinin maliye bakanlarını bir araya getiren toplantıya Fransa’nın yeni ekonomik programını anlatmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de katıldı. Fransa’nın bütçe açığının çok fazla eleştirilmemesini talep eden Sarkozy, Almanya hariç tüm üye ülke temsilcilerini hedefleri konusunda ikna etmeyi başardı. Sarkozy uygulanacak yeni reform paketi nedeniyle Fransa’nın bütçe dengesini en erken 2010 yılında sağlayabileceğini, ancak hedefin tutturulamaması durumunda bu tarihin 2010 yılına sarkabileceğini belirti. Fransa’nın uygulayacağı ekonomik programın en önemli ayaklarından birisini vergi indirimleri oluşturuyor. Yapılacak vergi indirimlerinin ülke bütçesine 11 milyar Avro ek yük getirmesi ve bütçe açığının 2008 yılında GSYİH’nin %2,5’i düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet; mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında üye ülkelerin mali politikalarında gevşemeye gitmenin doğru olmadığını ve İstikrar ve Büyüme Paktı’na herkesin sadık kalması gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sarkozy’nin Avro’nun değerini düşürme fikrini eleştirerek Avrupa Merkez Bankası’na müdahale edilmemesi ve özerkliğinin sarsılmaması gerektiğini belirtti.