İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 TEMMUZ 2007

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI KAPSAMINDA KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARINA DESTEK SAĞLANACAK

Avrupa Bilim ve Yeni Teknolojiler Etiği Grubu, 12 Temmuz 2007 tarihinde AB tarafından mali katkı sağlanan insan embriyosu kök hücresi araştırma projelerine ilişkin etik değerlendirmeyle ilgili kurallar hakkındaki görüşlerini içeren raporunu yayımladı. Komisyon Başkanı Barroso’nun isteğiyle hazırlanan raporun amacı, 7. Çerçeve Programı’nın insan embriyosu kök hücresi çalışmalarında etik kuralları ve gereklilikleri karşılayıp karşılayamadığını belirlemek.

İnsan embriyosu kök hücreleri üzerine yapılacak olan araştırmaların diyabet ile Parkinson ve Alzheimer gibi yaşlanan Avrupa nüfusunda artan hastalıklara yönelik kür ve tedaviler için hayati önem taşıdığı düşünülüyor. İnsan embriyonsu kök hücre araştırmalarının hukuki temeli ile ilgili olarak AB üye ülkelerinde ortak bir standart olmadığı ve kuralların farklı etik, felsefi ve dini inançlara göre değiştiği görülüyor.

7. Çerçeve Programı, insan embriyosu kök hücre araştırmalarına belirli koşullar çerçevesinde destek veriyor. Örneğin, insan embriyolarına zarar veren veya tüm üye ülkelerde yasak olan araştırma faaliyetlerine mali kaynak sağlanmayacak.

Avrupa Bilim ve Yeni Teknolojiler Etiği Grubu tarafından hazırlanan rapor http://ec.europa.eu/european_group_ethics/activities/docs/opinion_22_final_follow_up_en.pdf adresinde yer alıyor.