İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 TEMMUZ 2007

AVRUPA KOMİSYONU ŞEBEKELERİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ KONUSUNU DEĞERLENDİREN BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre telekomünikasyon, ulaşım ve enerji gibi şebeke sanayilerinin serbestleştirilmesi, servis sağlayıcıları üzerinde fiyatları indirmeleri yönünde baskı oluşturarak tüketicilere yarar sağladı.

Raporda posta, demiryolu ve enerji sektöründeki serbestleşmenin gecikmesinin bazı ülkelerde performansın düşmesine neden olduğuna değiniliyor. Rapora göre bu sektördeki verimlilik 1993 ila 2003 yılları arasında önemli bir ilerleme kaydetti. Elektronik haberleşmenin serbestleşme açısından en başarılı alanlardan biri olduğunun belirtildiği raporda bazı kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılması gereği üzerinde duruldu. Bu kısıtlayıcı düzenlemelerin özellikle yenilikçi servis ve teknolojilerin gelişimi için engel oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Son olarak rapora göre yükselen enerji fiyatları, dünya petrol ve gaz piyasasının durumunu yansıtıyor ve bu alanda rekabetin yeterli olmadığını ifade ediyor. Düşük gelir düzeyindeki kesimlerin yüksek enerji fiyatlarından zarar gördüğüne yer veren raporda sorunun çözümü için üye ülkeler tarafından gerekli adımların atılması gerektiği uyarısı yapılıyor.