İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-20 TEMMUZ 2007

FRANSA DÖNEM BAŞKANLIĞI’NIN ÇALIŞMA PROGRAMININ ANA HATLARI AÇIKLANDI

Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean-Pierre Jouyet, 2008’in ikinci yarısında AB dönem başkanlığını devralacak olan Fransa’nın çalışma programının ana maddelerini açıkladı. Jouyet’in üzerinde durduğu hususlar şu şekilde;

Büyüme, rekabet edilebilirlik ve istihdam politikası. Fransa, Lizbon stratejisinin sürdürülmesini, Avrupa’daki potansiyel büyümenin güçlendirilmesini ve parasal ve mali alanların birbirleriyle daha uyumlu hale getirilmesini planlıyor. Jouyet aynı zamanda mali piyasaların bütünleşmesi ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin de iş olanaklarına ualaşbilmesi konusu üzerinde duracaklarını belirtti.

Güçlendirilmiş güvenlik, enerji bağımsızlığı, iklim değişikliğiyle mücadele. Avrupa enerji piyasasının daha iyi örgütlenmesi gerektiğini söyleyen Jouyet bu tür bir yapılanmanın gerçekleşmesi için vergilendirmenin önemli bir koşul olduğunu belirtti.

Geleceğin Avrupa’sı. Jouyet bu başlık altında araştırmalar, bilimsel projeler, KOBİ’lerin gelişme kapasitesi ve Galileo gibi endüstriyel projelere değindi, her öğrencinin en azından 6 ayı yurt dışında geçirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Avrupa’nın dünya üzerindeki etkisi. Jouyet Avrupa Birliği Komşuluk Politikası’yla alakalı olarak, Fransa’nın Avrupa stratejisini Orta Asya’da uygulamak istediğini belirtti. Akdeniz Birliği’ne değinerek Fransa’nın Akdeniz’deki komşularının da Avrupa’daki olanaklara sahip olması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Jouyet, Türkiye’nin isterse Akdeniz Birliği’nde yer alabileceğini ama bunun Brüksel ile Ankara arasında varolan diyalog ve güçlü ilişkilerin yerini alacağı anlamı taşımadığını vurguladı. Avrupa’nın sınırları hakkında açık fikirli olmak gerektiğini belirtti.