İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI “AB’DE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI” KONULU BİR EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 6, 7, 8 Kasım 2012 tarihlerinde Taksim Green Park Oteli’nde bir eğitim semineri düzenledi. “Avrupa Birliği’nde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı” konulu eğitim semineri Yunanistan Democritus Üniversitesi ve Bruges Avrupa Koleji öğretim üyesi Prof. Dr. Vassilis Hatzopoulos tarafından verildi.

Oxford University Press tarafından by yıl içinde yayımlanan AB’de hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili kitabın yazarı olan Prof. Dr. Hatzopoluos, AB hukukunda hizmetlerin tanımı, hizmetlerin serbest dolaşımını düzenleyen kurallar, kurala getirilen istisnalar, Avrupa Adalet Divanı kararları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında GATS (General Agreement on Trade in Services) Anlaşması’nın hükümleri, AB hukuku ile karşılaştırılması, Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili durumları ve Ortaklık Anlaşması’ndan doğan hakları gibi konuları açıkladı.

Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde idare hukuku profesörü ve zaman zaman Hollanda hükümetine yasa tasarıları konusunda görüş bildiren AB göç hukuku uzmanı Prof. Dr. Aleidus Woltjer Hollanda’da Türk vatandaşlarının hakları ve idari makamların uygulamaları konusunda katkıda bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seminerde, İKV Kıdemli Uzmanı Melih Özsöz, Vakfın yürütmüş olduğu “Vize şikayet hattı” projesini anlattı ve bu proje kapsamında Vakfımıza gelen vize uygulaması ile ilgili şikayetlerin genel bir dökümünü ve analizini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Bu şekilde, hukuki boyutun yanında insani bir sorun olarak vize konusu da seminer kapsamında irdelendi.

Seminerde, gerek dünya ticaretindeki gelişmeler, gerekse AB iç pazarının ilerleyişi açısından hizmetlerin liberalizasyonunun büyük önem taşıdığı, ulaştırmadan, telekomünikasyona, yayıncılıktan inşaat ve turizme kadar birçok farklı sektörün bu konunun kapsamına girdiği ifade edildi. Halihazırda gerek DTÖ kapsamında, gerekse AB’de hizmetlerin serbest dolaşımı ve hizmet ticareti önünde engeller olmaya devam ettiği, ancak eğilimin zor ilerliyor olsa da olsa, tedrici liberalizasyon yönünde olduğu belirtildi. Türkiye AB ilişkileri açısından da, hem Ortaklık Anlaşması’nın uygulanması açısından, hem de üyelik müzakereleri kapsamında hizmetlerin serbest dolaşımının gümrük birliğinden sonraki aşama olabileceği ve bu alanın dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Seminere bakanlık mensupları, meslek örgütlerinin üyeleri ve çalışanları, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.