İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

DEMİRKAN DAVASI ABAD’DA GÖRÜLDÜ

Türk vatandaşlarına Avrupa'da vize muafiyeti bakımından önem taşıyan Demirkan davası 6 Kasım 2012 tarihinde Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda (ABAD) görüşüldü. Almanya devleti, 2007 yılında 14 yaşındayken Almanya'daki annesi ve üvey babasının yanına gitmek isteyen Leyla Ecem Demirkan'a vize vermemiş, bunun üzerine konu Almanya’daki yargı makamlarına, daha sonra da ABAD'a taşımıştı. Demirkan’ın avukatlığını üstlenen avukat Prof. Dr. Rolf Gutmann, konunun insan haklarıyla ilgili olduğunun altını çizerek 14 yaşındaki bir çocuğun ailesini ziyaret edememesinin insan haklarıyla bağdaşmadığını belirtti ve vize uygulamasının küreselleşen dünya gerekliliklerine ters düştüğünü kaydetti. Katma Protokol’ün 41’inci Maddesinin 1’inci fıkrasına (standstill hükmü) atıfta bulunan Guttman, standstill hükmünün mevcut şartların Türk vatandaşlarının aleyhine olacak şekilde ağırlaştırılmasına izin vermediğini ifade etti. Vize uygulamasının bu hükmün ihlali anlamına geldiğini belirten Gutmann, tezini ABAD’ın Türk vatandaşları lehinde verdiği altı davaya dayandırdı. Gutmann, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması halinde bunun Türk vatandaşlarının hiçbir kontrol olmadan Avrupa’ya geleceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Buna karşılık, Alman hükümetinin avukatı Prof. Kai Heilbronner AB ile yapılan anlaşmaların ekonomik temelli olduğu ve vatandaşları kapsamadığını ifade ederek, serbest dolaşım hakkının hizmet alımı kapsamında olmadığını iddia etti ve vize politikasının değiştirilmesinin büyük sorunlara yol açacağını belirtti. AB üyesi 27 devletin aleyhte görüş bildirmesi ve bazı üye devlet avukatlarının karşı sunumlar yapması üzerine, duruşmada AB'nin genel bir vize politikası olduğu ve Türkiye'ye farklı bir uygulamanın karmaşaya yol açacağı yönünde bir görüş ortaya çıktı. Başsavcı P. Cruz Villalon davayla ilgili görüşünü 28 Şubat 2013 açıklayacağını ifade etti.