İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

YARGI SÜRELERİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI, TBMM ADALET KOMİSYONU’NDA KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) uzun yargılama süreleri nedeniyle yapılan başvuruların önüne geçmek amacıyla hazırlanan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Tasarısını” kabul etti.

Komisyonda kabul edilen tasarı, AİHM'e yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne ilişkin esas ve usulleri belirliyor. Tasarıya göre, düzenleme, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği iddiasıyla AİHM'e yapılmış başvuruları kapsıyor. Yapılacak müracaatlar hakkında karar vermek üzere, Adalet Bakanı tarafından hakim ve savcılar arasından atanacak 4 kişi ile Maliye Bakanı tarafından atanacak bir kişiden oluşan toplam 5 kişilik bir komisyonun kurulması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ilerleme raporlarında da sürekli belirtildiği üzere Türkiye, aleyhine en çok başvuru yapılan ülkeler arasında Rusya'dan sonra 2’nci sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye, 47 Avrupa Konseyi üyesi ülkesi arasında da hakkında en çok ihlal kararı verilen ülke. Kanun tasarısının kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle, Türkiye'ye karşı yapılan ve AİHM önünde derdest bulunan dosya sayısının 16 bin 850 olduğunu, bu sayının toplam başvuruların yüzde 12'sini oluşturduğunu belirtti. 1959-2011 yılları arasında Türkiye aleyhine 2 bin 404 karar verildiğini ifade eden Adalet Bakanı, söz konusu tasarının geçmişte yargılamaları makul sürede sonuçlanmadığı iddiasıyla AİHM'e başvuran vatandaşların, AİHM kararını beklemeden mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik etkin bir sistem getirmeyi amaçladığını kaydetti.

Oluşturulacak 5 kişilik komisyon hakkında da bilgiler veren Adalet Bakanı Ergin, komisyonun AİHM'de bekleyen 16 bin 500 başvuruya ilişkin oluşturulan bir komisyon olduğunu söyledi. Komisyonun idari bir faaliyet yapacağını, yargılama yapmayacağını ifade eden Sadullah Ergin, Komisyon’un 16 bin başvurudan uzun yargılamalardan kaynaklanan 3 bin 500 dosyaya bakacağını söyledi.