İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

YUNANİSTAN TROYKA İLE ANLAŞTI

Yunanistan, yeni kurtarma paketinin şartı olan kemer sıkma programı kapsamında bütçe ve bir dizi alınması gereken mali önlem konusunda Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF troykasıyla anlaşmaya vardı. Bundan sonra, söz konusu anlaşmanın Yunanistan koalisyon hükümeti ve Yunan Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Yunanistan hükümetinin koalisyon ortakları ise Troyka ile varılan yeni anlaşmada başta Yunan işgücü piyasasına yönelik bazı reform taleplerini hafifletmeye çalışıyorlar. Yunanistan Başbakanı anlaşmaya varılmasına ilişkin haberi 30 Ekim 2012 tarihinde yaptığı basın duyurusunda açıklarken ülkenin siyasi ve ekonomik kaosa sürüklenmesi için anlaşmanın kabul edilmesi gerektiğini, bundan sonra sorumluluğun koalisyon partileri ve bütün milletvekillerine düştüğüne dikkat çekti.

Söz konusu ikinci yardım paketi ile Yunanistan’ın 2013 ve 2014’teki taahhütlerini yerine getirebilmesi için 13,5 Milyar Avro tutarında bütçe kısıntısı ve reformlar kapsamında özel sektörde ücretlerde yüzde 22 oranında kesinti ve kamu sektöründe 15.000 kişinin işten çıkarılması, 20 Milyar Avro 2015’e kadar özelleştirme gerçekleştirmesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu görev grubunun değerlendirmesine göre, Yunanistan’da vergi kaçakları ve vergi kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sonucunda 1 Milyar Avro gelir elde edildi. Ancak söz konusu çabalar siyasi dirençle karşılaşıyor. Yunanistan’a verilecek yardım paketinin gelecek diliminin serbest bırakılması için 89 adet öncelikli önlemin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bunun karşılığında Yunanistan’a, 28 Milyar Avro’su IMF tarafından olmak üzere, AB’nin EFSF ve ESM fonları tarafından toplam 130 milyar yardım sağlaması öngörülüyor. Yunanistan tahvillerini ellerinde bulunduranlar, ülkenin borç oranını GSYİH’nın yüzde 160’ından yüzde 120’ye indirmek için, yakın zamanda, tahvillerin nominal değerinden yüzde 53,5 oranında bir kesinti gönüllü olarak razı oldular. Ülkeye diğer bir destek de Yunanistan’a yapılan yardımlarda faiz oranlarının düşürülmesi yoluyla sağlandı. Mart - Temmuz 2012 arası dönemde Yunanistan’a 75,6 Milyar Avro yardım sağlandı.