İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

AB KONSEYİ MÜLTECİLERİN AB’YE KABUL ŞARTLARINI BELİRLEDİ

AB İçişleri Bakanlarının 25 Ekim 2012 tarihli toplantısında mültecilerin AB’ye kabul koşullarına ilişkin yeni kurallar belirlendi. Konsey’deki uzlaşı 19 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda da de kabul edilmişti. Bir Yönerge altında belirlenen yeni kurallara göre, uluslararası koruma için iltica talep edenlerin her birisinin kişisel özellik ve durumları ayrı ayrı incelenip teyit edilecek ve ancak, ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin korunması veya bir ülkeden diğerine gönderilmeleri söz konusu ise Dublin II Tüzüğü şartları altında tutuklanabilecekler. Ayrıca yanlarında yakınları olmayan küçükler ancak özel durumlarda ve hapishane dışı mekanlarda tutulabilecekler. Yine Yönerge uyarınca mülteciler, iltica talebi tarihinden itibaren dokuz ay sonra (mevcut düzenlemedeki on iki ay yerine) işgücü piyasasına katılabilecekler. İrlanda, İngiltere ve Danimarka’nın taraf olmadığı bu Yönerge, esasında daha önce 27 AB ülkesinin üzerinde anlaştığı ve mültecilerin parmak izleri verilerine ilişkin Yönerge ve iltica prosedürünü düzenleyen Yönerge ile Dublin II Tüzüğü’nden oluşan “İltica Paketi”nin bir parçasını oluşturuyor.