İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

ASEM ÜLKELERİNİN AB DIŞ TİCARETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI ARTIYOR

Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu  Eurostat, 5-6 Kasım 2012 tarihlerinde Laos’ta düzenlenen 9’uncu Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) öncesi, AB Üye Devletleri ve ASEM içerisinde yer alan 19 partner ülke arasındaki ticaret ilişkilerine ilişki son verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre, 2000-2011 döneminde, ASEM ülkelerinin AB’nin ihracatı içerisindeki payı yüzde 22’den yüzde 30’e, ithalatındaki payı ise yüzde 36’dan yüzde 44’e yükseldi. Aynı dönemde, Avrupa Birliği’nin ASEM ülkeleri ile kaydettiği ticaret açığı ise 174 Milyar Avro’dan 280 Milyar Avro’ya yükseldi.

Avrupa Birliği’nin ASEM ortaklarından en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Çin (73 Milyar Avro, toplam ihracatın yüzde 29’u), Rusya (59 Milyar Avro, yüzde 23), Japonya (27 Milyar Avro, yüzde 11), Hindistan (19 Milyar Avro, yüzde 8) ve Güney Kore (18 Milyar Avro, yüzde 7) gelirken, Avrupa Birliği’nin en çok ithalat yaptığı ASEM ülkeleri ise sırasıyla; Çin (140 Milyar Avro, yüzde 37), Rusya (107 Milyar Avro, yüzde 28 ) ve Japonya (33 Milyar Avro, yüzde 9) oldu. 2012’nin ilk yarısında, Avrupa Birliği’nin en fazla ticaret açığı kaydettiği ülkeler ise Çin (-68 Milyar Avro), Rusya (-48 Milyar Avro), Japonya ve Vietnam (-6 Milyar Avro) olurken; ticaret fazlası kaydettiği ülkeler ise Avustralya (+8 Milyar Avro) ve Singapur (+5 Milyar Avro) oldu.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-29102012-AP/EN/6-29102012-AP-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.