İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

İzlanda’nın AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinde üç başlık daha açıldı

24 Ekim 2012 tarihinde toplanan AB-İzlanda Büyükelçiler Düzeyinde Katılım Konferansı’nda Mali Hizmetler, İstatistik ve Gümrük Birliği fasılları (sırasıyla 9’uncu, 18’inci ve 29’uncu fasıllar) müzakereye açıldı. İzlanda, böylelikle, katılım müzakerelerine başladığı Temmuz 2010’dan bu yana 35 fasıldan 21’ini açarak, 10 faslı da geçici olarak kapatmış oldu.

Mali hizmetler faslının kapatılabilmesi için ihtiyatlı gözetimin mevcut AB mevzuatı ile uyumlu bir şekilde uygulanması, depozito-garantili projelere ilişkin yönergenin iç hukuka aktarılması ve yeni mali gözetim otoriteleri hakkındaki Omnibus I Yönergesi’nin iç hukuka aktarılmasında aşama kaydedilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Reykjavik’in Avrupa Ekonomik Alanı düzeyindeki yükümlülüklerini de ilerletmesi gerekiyor.

İstatistik faslında ise, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplama Sistemi’nin (ESA 95) taleplerine uyarak çeşitli hesaplama tiplerinin Komisyon’a sunulması gerekiyor.

Gümrük Birliği faslının kapatılabilmesi için ise, Reykjavik yönetiminin AB mevzuatına uyuma yönelik detaylı bir takvim ve hareket planı sunarak mevzuata uyumda somut sonuçlar elde etmesi ve idari kapasiteyi geliştirmesi gerekiyor. Öte yandan, AB yetkilileri İzlanda ile imzalanacak Katılım Antlaşmasının gümrük hükümlerini içermesi gerektiğini göz önünde bulundurduklarını yineledi.

İzlanda’nın katlım sürecine ilişkin bakanlar düzeyindeki konferansın Aralık ayında toplanması bekleniyor.