İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

Ülke borçlarını içeren takas araçlarının açığa satışı sonucu borçların ödenmesinin riske girmesinin önlenmesine ilişkin Tüzük yürürlüğe girdi

Borçluların temerrüde düşmesine karşı bazı kredi takaslarının (CDS) sigortalanmasına ilişkin  236/12 sayılı Tüzük uygulama önlemleriyle birlikte 1 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. G-20 tarafından ilk olarak 2008 mali krizi sonrasında ortaya koyulan bu temel düzenleme, ülke borçlarının kullanılarak spekülasyon yaratılmasının önlenmesi amacını taşıyor. Getirilen yeni düzenleme ile yatırımcıların örneğin İspanyol tahvillerine sahip değillerse bu tahviller için borç takası ürünleri satın almaları mümkün olamayacak. Ancak yatırımcılar, eğer ellerinde tam bu tahvillerin değerinde varlık hisselerine sahip iseler (örneğin büyük İspanyol bankalarının hisseleri) ülke CDS’lerini satın alabilecekler.

Yeni düzenleme Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasaları Kurumu’na (ESMA), istisnai durumlarda açığa satışın sıkı bir şekilde sınırlandırılması ve açığa satış için şeffaflık şartlarının artırılması için geniş yetki veriyor.  Ülke tahvillerinin açığa satışı konusunda iki eşik değer tespit edildi. Yeni düzenlemeyle bu değerlerin üzerindeki pozisyonların ulusal denetim kurumlarına bildirilmesi gerekiyor. Piyasadaki ülke borçlarının toplam hacmi 500 Milyar Avro’nun altında olduğu takdirde, kısa pozisyon toplam değerin yüzde 0,1’i düzeyinde oluyor. Tüzük, ülke borç piyasasında yeterli nakit olmaması durumunda tahvillerin açığa satışı ve ülke tahvillerinin açığa satışının sınırlandırılması için gereken kısıtlamaları için eşik değerleri belirliyor.