İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

ABAD 3 saatten fazla gecikmeyle karşılaşan havayolu yolcularının tazminat isteyebileceğine karar verdi

AB Adalet Divanı 23 Ekim tarihinde verdiği kararda (C-581;C-629/10) nihai varış noktasına üç veya daha fazla saat gecikmeyle varan havayolu yolcularının, havayolu şirketlerinden maktu bir miktarda tazminat isteyebileceklerine karar verdi. Havayolu şirketleri bu sorumluluktan, gecikmenin ancak kendi denetimleri dışındaki olağanüstü sebeplerden kaynaklandığını ispat ederek kurtulabilecekler. Divan ayrıca havayolu şirketlerinin, bu kararın, karar tarihinden önceki gecikmelere uygulanmaması yani geçmişe yürürlü olmaması yönündeki taleplerini de kabul etmedi.