İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

Avrupa Komisyonu bazı vergi uygulamaları nedeniyle İngiltere’ye ABAD’da dava açtı

Avrupa Komisyonu ayrımcı vergi uygulamaları nedeniyle 24 Ekim 2012 tarihinde İngiltere’ye karşı Adalet Divanı’nda dava açtı. Söz konusu ayrımcı uygulamadan ilki yabancı varlıkların vergilendirilmesiyle ilgili: İngiltere’de yerleşik bir kişi bir İngiliz şirketinde yatırım yaptığında, şirket kar payı veya temettü dağıtmadığı sürece o kişi için gelir vergisi sorumluluğu doğmamakta, buna karşılık aynı kişi bir başka üye devlette yatırım yaptığında fiilen gelirin elde edilip edilmediğine ya da yatırımın yapıldığı ülkede verginin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın vergi sorumluluğu doğmakta. İkinci ayrımcı uygulama ise sermaye kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili: İngiltere’de sicile kayıtlı bir ana şirket, diğer AB üyesi ülkelerdeki yavru şirketlerinin elde ettiği kardan İngiltere’de vergi ödemekte iken, eğer yavru şirketler İngiltere’de yerleşik ise bunlardan sermaye kazançları vergisi alınmamakta.