İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

AB Çevre Bakanları denizcilik yakıtları konusunda yeni Yönerge’yi onayladı

Özellikle Baltık ve Kuzey Denizi Bölgesi’nde kullanılan denizcilik yakıtları sonucunda açığa çıkan kükürt partiküllerini en aza indirmeyi amaçlayan ve 1999/32/EC Yönergesi’ni tadil eden yeni düzenleme, 29 Ekim 2012 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleşen AB Çevre Konseyi toplantısında onaylandı.

Yeni Yönerge ile havadaki kükürt oranının 2014 ve 2020 tarihleri arasında kademeli olarak azaltılması hedefleniyor. Yönerge ile ayrıca, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) standartlarının AB mevzuatına aktarımı da sağlanmış olacak. Bu, IMO standardı olan yüzde 0,1 emisyon sınırının 2020 yılına kadar tüm AB denizlerinde geçerli olması için yaklaşık yüzde 85 oranında azaltım yapılması gerektiği anlamına geliyor. Avrupa Komisyonu, 2013 yılı sonuna kadar Yönerge’nin uygulanmasına yönelik bir rapor hazırlayacak. Yönerge’nin yürürlüğe girmesi ise AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten 20 gün sonra mümkün olacak. Üye Devletlerin gerekli ulusal düzenlemeleri yapmak için Yönerge’nin yürürlüğe girmesinden itibaren 18 ay süreleri olacak.