İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24 EKİM-8 KASIM 2012

Avrupa Sayıştayı yeni üye devletlerin kesimhanelerinin AB standartlarına uygun olmadığını tespit etti

Avrupa Sayıştayı’nın 25 Ekim 2012 tarihinde yayımladığı denetim raporuna göre, 2004 yılında AB’ye katılan ülkelerde yapılan denetimlerde incelenen 25 kesimhane içerisinden 9 tanesinin hijyen uygulamaları konusunda yetersiz olduğu tespit edildi.  Rapora göre, temizlik, dezenfeksiyon, teçhizat kullanımı, temiz alanların kirli alanlardan ayrılması, insani tüketim için zararlı olan etlerin yeterli depolama olanaklarının olmayışı ile ilgili alanlarda eksiklikler tespit edilirken, bu eksikliklerin en fazla görüldüğü ülkelerin Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya olduğu belirtildi.

Denetim raporuna göre,  genel olarak,  uygulanmakta olan sistemin Komisyon ve yeni üye ülkelerdeki yetkili makamların yaptığı hijyen gereklilikleri denetimi için elverişli olduğu ancak ziyaret edilen ülkelerdeki kurallara ve usullere uyulmadığı belirtildi. Buna ilave olarak, raporun fonlarla desteklenen projelerin sürdürülebilirliği ve seçimi hakkında da yetersizliği ortaya çıkardığı ifade edildi. Tespit edilen eksikliklerin gıda güvenliğini olumsuz etkilediği ve bu yüzden riskin azaltılmasına yönelik daha sıkı tedbirler alınması gerektiği belirtildi.