İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-27 TEMMUZ 2007

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İktisadi Kalkınma Vakfı 24 Temmuz 2007 tarihinde seçim sonuçlarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının tam metni aşağıda yer almaktadır:

İKV olarak, her şeyden önce, 22 Temmuz Genel Seçimleri ile, seçim sürecinin yönetimi, seyri ve sonuçları itibariyle gerçek ve sağlıklı bir demokrasi sınavını toplumumuzun başarı ile geçtiğini gözlemlemekten dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isteriz.

Politik ve ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülmesinde AB tam üyelik hedefinin önemine inanan ve bunu misyonunun bir parçası olarak kabul eden bir sivil toplum örgütü olarak İKV, önümüzdeki sürecin önemini bu açıdan bir kez daha vurgulamak ister.

Bu çerçevede Türkiye’nin AB gündemini hatırlatmakta yarar görüyoruz :

Reform sürecine yeni bir ivme kazandırılması,
Müzakere sürecinin dinamik bir şekilde sürdürülmesi,
İç kamuoyunun bilinçleştirilmesi,
Dış kamu oyunun ön yargılarını giderecek çok yönlü bir iletişim stratejisi oluşturulması.

Öte yandan Türkiye’deki gelişmeleri dikkate alarak AB’nin tam üyelik müzakerelerine ivme kazandırması ve tam üyelik hedefinin bir perspektif kazanması açısından bir tarih belirlenmesi gerekmektedir.

İKV olarak bu gündemin her aşamasında kendisinden beklenen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade eder ve önümüzdeki dönemde kamu-özel işbirliğinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi temennimizi bir kez daha yinelemek isteriz.

 

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

YÖNETİM KURULU