İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-27 TEMMUZ 2007

AVRUPA KOMİSYONU BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDEKİ ‘DE MİNİMİS’ YARDIMININ TAVANINI 30.000 AVRO’YA YÜKSELTTİ

Avrupa Komisyonu, balıkçılık sektöründeki ‘de minimis’ yardımının (devlet yardımı teşkil etmeyecek kadar küçük meblağlarda olan ve bu nedenle bildirim yükümlülüğüne konu olmayan devlet yardımları) tavanını yükselten yeni bir Tüzük kabul etti. Söz konusu Tüzüğe göre yeni tavan üç yıl boyunca yararlanıcı başına 30.000 Avro olarak belirlendi. Bu çerçevede verilecek yardımlar yeni tekne inşa edilmesi veya satın alınması için kullanılamayacak. Üye devletlerin bu koşulların yerine getirildiğini göstermek için ilgili bilgilerin kaydını tutması gerekiyor. Böylece devlet yardımlarının mevcut balık stokları üzerinde, daha fazla baskı yaratmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Eski düzenlemeye göre, yararlanıcı başına 3000 Avro ‘de minimis’ yardımı verilmekteydi. Bunun nedeni söz konusu düzenleme yürürlüğe girdiğinde Avrupa Komisyonu’nun balıkçılık sektörüne yönelik ‘de minimis’ yardımları konusunda fazla deneyime sahip olmamasıydı. O zamandan beri kazanılan deneyim çerçevesinde Avrupa Komisyonu rekabeti bozmadan daha yüksek düzeyde ‘de minimis’ yardımı verilebileceğine karar verdi.