İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-27 TEMMUZ 2007

AVRUPA BİRLİĞİ HAREKET ALANI KISITLI KİŞİLERİN HAVA TAŞIMACILIĞINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ KURALLAR KABUL ETTİ

Avrupa Birliği’nde engellilerin ve yaşlıların hava taşımacılığına erişimini kolaylaştıracak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jacques Barrot, kuralların uygulanmaya başlamasıyla, ayrımcılığa son verileceğini ve engelliler ile yaşlı yolculara ihtiyaçları olan yardımın sağlanacağını ifade etti.

Bilindiği gibi hareket kabiliyetinin azalması durumu AB nüfusunun yaklaşık %10’nu etkiliyor. Bunların büyük kısmını ise modern havaalanlarının gerektirdiği uzun mesafeleri yürüyemeyen engelliler ve yaşlılar oluşturuyor. Bu gerçekten yola çıkarak, hazırlanan düzenlemede AB’deki havaalanlarından yapılan uçuşlarda, havayolları ve tur operatörlerinin hareket kabiliyetinin azalması gerekçesiyle yolcuları taşıma ya da rezervasyon almayı reddetmeleri yasaklanıyor. Bu hususta sadece usulüne uygun ve haklı güvenlik gerekçeleri olması halinde istisna tanınıyor.

Ayrıca 26 Temmuz 2008’den itibaren, havaalanlarının hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için tekerlekli sandalyelerin ya da rehber köpeklerin ücretsiz taşınması gibi belirli özel hizmetler sağlamaları zorunlu olacak.

Söz konusu düzenlemelerin kendi sınırları içerisinde uygulanması için gerekli organları oluşturmak üye ülkelerin sorumluluğuna bırakılıyor. Nitekim Letonya, Litvanya, Malta, Polonya ve Romanya kısa süre içinde uygulama için gerekli organlarını tayin etmeye niyetli olduklarını belirtti.

Hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişiler, bu yeni düzenlemeye riayet edilmemesi halinde konuyu havaalanı yönetimine ya da havayoluna iletebilirler. Sorunlarının bu aşamada çözülememesi halinde ise üye ülke tarafından konuya ilişkin oluşturulan ilgili organa başvurma hakkına sahip olacaklar.

Engelli ya da hareket kabiliyeti kısıtlılığı olan ve bu kurallara riayet edilmediğini düşünen herhangi bir kişi konuyu havaalanı yönetimine veya havayoluna taşıyabilir. Tatmin edicibir karşılık alınmaması durumunda, Üye Ülkenin tayin ettiği ulusal uygulama organına şikayette bulunmak mümkün.

Konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm adresinde yer alıyor.