İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2012

İKV, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KONULU BİR EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLİYOR

İktisadi Kalkınma Vakfı  6, 7, 8 Kasım 2012 tarihlerinde The Green Park Oteli Taksim’de “Avrupa Birliği’nde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı” konulu bir eğitim semineri düzenlemektedir. Söz konusu seminer Türkiye’de hizmetler sektörünü oluşturan ulaştırma, lojistik, bankacılık, sigortacılık, finansal hizmetler, iletişim, medya, yayıncılık, turizm, eğitim, inşaat, serbest meslekler gibi birçok faaliyet alanını yakından ilgilendirmektedir. Dünya ticaretindeki son gelişmeler artık sadece malların değil hizmetlerin serbest dolaşımını da gündeme getirmektedir. Yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları, hizmet sektörleri, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları gibi konuları da kapsamaktadır. Başka bir ülkede nakliye hizmetleri gerçekleştirmek, okul açmak, bankacılık, sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak ya da serbest meslek erbabı olarak hizmet vermek iki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı olarak mümkün olabilmektedir.

 Avrupa Birliği ise mallar, sermaye, hizmetler ve kişilerin serbest dolaşımı ilkeleri üzerine kurulu olup, tüm Üye Devletlerde hizmet sunma ve yerleşme serbestisi büyük ölçüde sağlanmış durumdadır.  Türkiye’nin AB ile olan gümrük birliği sadece sanayi mallarını kapsamakta, hizmet ticareti veya hizmetlerin dolaşımı ile ilgili düzenleme içermemektedir. Oysa gümrük birliğinin dayandığı 1963 Ortaklık Anlaşması ve 1970 Katma Protokol hizmet sunma ve yerleşme serbestisi konularında temel oluşturan hükümler öngörmektedir. Türkiye ve AB ilişkilerinde henüz uygulamaya konmasa da hizmetlerin serbest dolaşımının da yakın zamanda gündeme gelmesi beklenmektedir. Bu hem Türkiye’nin AB ile üyelik müzakereleri kapsamında, müzakerelerin yeniden başlaması  durumunda hazırlıklı olunması gereken bir husustur. Hem de müzakere sürecinin aksaması ve üyeliğin gerçekleşmemesi halinde, gümrük birliğinin yeniden gözden geçirilmesi ve kapsamının genişletilmesi ihtiyacı gündeme geleceğinden hizmetlerin serbest dolaşımı konusunun ele alınması gerekecektir. Zaten, AB, dünya ticaretindeki eğilimler doğrultusunda, Hindistan, Güney Kore gibi ülkeler ile müzakere ettiği serbest ticaret anlaşmalarına hizmetler alanını dahil etmeye büyük önem vermektedir.  Türkiye ile olan ilişkilerinde de hizmetler ticareti ve hizmetlerin serbest dolaşımının yakın zamanda üyelik müzakereleri veya gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi çerçevesinde gündeme geleceği öngörülebilir.

 Hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili eğitim seminerimizde, hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili olmazsa olmaz bir önkoşul oluşturan kişilerin serbest dolaşımı ve vize konusu da ele alınacaktır. AB ülkeleri tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan vize uzun yıllardır, İKV’nin üzerinde hassasiyetle durduğu ve çözüm bulunması için çalışmalar yürüttüğü bir konudur. Bu alanda, özellikle 2009 Soysal Davası sonrasında Türk vatandaşlarının AB’de vizesiz dolaşım hakkı Avrupa Adalet Divanı tarafından tespit edilse de henüz siyasi planda vizenin kaldırılmasına yönelik somut bir ilerleme sağlanmamıştır. Ancak bu yönde Almanya ve Hollanda gibi çeşitli üye devlet mahkemelerinde lehimize kararlar çıkmaya devam etmekte ve önemli bir içtihat oluşmaktadır. Seminerimizde vize konusu ve son gelişmeler de ele alınacaktır.

 Seminer Oxford Üniversitesi yayınları tarafından 2012 yılında yayınlanan “Regulating Services in the European Union (AB’de Hizmetlerin Düzenlenmesi)” adlı alanında başlıca kaynak eser olarak gösterilen kitabın yazarı Prof. Dr. Vassilis Hatzopoulos tarafından yürütülecektir. Profesör Hatzopoulos Yunanistan’da Trakya Democritus Üniversitesi ve Belçika’nın Bruges kentindeki AB kurumlarına uzman yetiştiren Avrupa Koleji’nde öğretim üyesi olup Atina Barosu mensubudur. Seminerde vize ve serbest dolaşım konusu ise Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden AB göç hukuku uzmanı Dr. A. J. T.  Woltjer tarafından anlatılacaktır.

Seminer dili İngilizce olup, düzenli olarak gelen tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.