İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2012

AVRUPA KOMİSYONU ESKİ BAŞKANI JACQUES DELORS AB VİZYONUNU ANLATTI

AB’nin 1985’te ortaya atılan Tek Avrupa Pazarı projesinin mimarlarından olan Komisyon eski başkanı Jacques Delors İtalyan dergisi Il Mulino’ya verdiği röportajda AB’nin kurumsal gelişimi ve gelecekteki yönü hakkındaki sorulara cevap verdi. Avrupa bütünleşmesinin krize girdiği bir dönemde Komisyon Başkanı olarak bu sürece yeni bir ivme kazandıran Delors, yaptığı açıklamalarda AB’yi gelecekte bir “ulus devletler federasyonu” olarak gördüğünü belirtti.

Delors, AB’nin son dönemde özellikle ekonomik ve parasal birliği iyileştirmeye yönelik olarak geliştirdiği “Avrupa sömestri, Altılı Paket, Mali Sözleşme, Büyüme Paktı” gibi bazı girişimlerin aşırı karmaşık olduğunu ve sistemi zayıflatarak vatandaşları da uzaklaştırdığını belirtti. Delors sistemin sadeleştirilmesi gerektiğini savunurken, ekonomik ve parasal birliğe tüm Üye Devletlerin katılmasındaki zorluklardan hareketle, bu alanın Lizbon Antlaşması uyarınca “geliştirilmiş işbirliği” prosedürünün uygulanabileceği bir alan olduğunu vurguladı. Ekonomik ve parasal birlik içinde parasal politikanın yanında ekonomik politikanın koordinasyonu ve kontrolünün önemine dikkat çeken Delors, iki vitesli bir AB’nin de kaçınılmaz olarak ortaya çıkmakta olduğunu ifade etti.

Delors, röportajında, “köktenci bir federalist” olmadığını belirtirken, tarih boyunca ulusların oynadığı öncü role dikkat çekti ve ulusal parlamentoların Avrupa sürecine dahil edilmesinin önemini vurguladı. Komisyon eski Başkanı, AB’nin kaçınılmaz bir kader olduğu imajının yerini ortak hareket sonucu ekonomik ve sosyal dinamizmi sağlayan, halka birlikte hareket etmenin erdemini hissettiren pozitif bir AB konseptinin alması gerektiğine değindi.

Delors AB’nin genişlemesi ile ilgili olarak ise, kapılarını yeni üyelere kapatmaması gerektiğini belirtti. Ancak ortaya çıkan bu geniş AB’nin ilerlemesi için özellikle Avro, Schengen ve savunma gibi politika alanlarında farklı bütünleşme hızlarının ortaya çıkacağını vurguladı.