İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2012

AVRUPA KOBİ HAFTASI KAPSAMINDA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

15-21 Ekim 2012 Avrupa KOBİ Haftası olarak kutlanırken, bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin 7 Aralık 2012 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Avrupa KOBİ Haftası sebebiyle Türkiye’nin de dâhil olduğu 37 ülkede, Avrupa’da girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek amacıyla KOBİ’lere sağlanan destekler hakkında bilgi sunmayı amaçlayan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

17 Ekim 2012 tarihinde Brüksel’de düzenlenen “Kadınların Girişimciliği” temalı bir zirvede, kadınların Avrupa’da serbest çalışanların yalnızca yüzde 34,4’ünü oluşturduğu ve kadınların girişimcilik potansiyelinin yeterince değerlendirilmediği belirtilerek, Avrupa Birliği’nde büyüme ve istihdam olanakları yaratılmasında katkı sağlayacak daha fazla kadın girişimciye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Küçük İşletmeler Yasası’nı (Small Business Act) her Üye Devletin uygulaması ve özellikle istihdam olanakları yaratılması, yeni KOBİ’lerin oluşturulması ve brüt katma değer katkısı açısından bu yasanın KOBİ’ler üzerindeki etkilerini değerlendiren “2012 KOBİ Performans Araştırması” raporu da KOBİ haftası kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 15 Ekim 2012 tarihinde yayımlandı. Raporda, KOBİ’lerin hala tam olarak krizin etkisinden kurtulamadıkları ve istihdam olanakları yaratılmasına fazla katkı sağlayamadıklarına dikkat çekiliyor. Halihazırda, KOBİ’lerin AB’deki şirketlerin yüzde 98’ini, toplam istihdamın yüzde 67’sini ve brüt katma değerin yüzde 58’ini oluşturduklarına değiniliyor. Raporda, az sayıda Üye Devlette KOBİ’lerin krizin üstesinden geldiğinin gözlendiği ve bu bakımdan AB Üye Devletleri arasında ciddi farklılıkların dikkati çektiği belirtiliyor. Rapora göre, KOBİ’lerin en iyi performans gösterdiği ülkelerin başında Avusturya ve Almanya geliyor. Bu ülkelerde ileri teknoloji üretimi ve bilgiye dayalı hizmetlerin yaygın olması sonucunda KOBİ’lerde yüksek verimlilik oranlarının kaydedildiği gözleniyor.  Raporda, ayrıca, KOBİ’lerin mali kaynaklara erişim imkânlarının kısıtlanmasının, gelişmelerinde önemli bir engel teşkil ettiği belirtiliyor.

Raporun tamamına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf

Türkiye’de KOBİ Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılım hakkında detaylı bilgiye şu internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.searchForm&lng=tr