İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2012

WWF ÖNLEM ALINMAZSA 2022 YILINDA BALIK STOKLARININ YÜZDE 30 AZALACAĞINI AÇIKLADI

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF)  yaptırdığı araştırmanın sonuçlarında balıkçılık sektörü için yeni düzenlemeler getirilmediği takdirde Avrupa Birliği'nde balıkçılık sektörünün gelecek yıllarda kötü sonuçlarla karşılaşacağı belirtildi. Raporda,  sektördeki mevcut durum devam ederse, 2022 yılında AB'deki balıkçıların, 2009'a oranla 1,4 milyon ton, yani yüzde 30 oranında daha az balık avlayabileceği vurgulandı. WWF raporunda, Avrupa Komisyonu'nun balık stoklarındaki azalmanın önüne geçebilmek amacıyla AB karasularına daha sıkı düzenlemeler getirdiği, fakat bunların sektöre daha da zarar verdiğine değinildi. Ayrıca, mevcut yasaların korunması halinde 2022'de sektörde çalışan 50 bin kişiyi ve istihdam olanaklarını da olumsuz etkileyeceği belirtildi.

WWF'nin Avrupa politikalarında sorumlu direktörü Tony Long yaptığı açıklamada uzun vadede istikrarlı balık stokları sağlanmasının mümkün olduğunu, ancak kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Araştırmada, AB'de avlanan balık miktarının yılda ortalama yüzde 3,7 düştüğü, İzlanda ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinin avladığı balık miktarının ise istikrarını zor da olsa koruduğu ifade edildi. Balıkçılık alanında kararlı reformlar yapılması ve stokların sürdürülebilir seviyelere çekilmesinin, AB sularındaki balıkçıların 2,8 milyon ton (%80) daha fazla balık avlayabileceği anlamına geldiğinin belirtildiği araştırmada bunun da yıllık 2,1 Milyar Avro ek gelir yaratacağı vurgulandı.

WWF araştırma sonuçlarına göre stokların 2015 yılına kadar azami sürdürülebilir ürünü (belirli tür balığın, her yıl üst üste avlansa da balık stoğunun zarar görmeyeceği miktar) sağlayabilecek seviyeye çıkartılması gerektiğini savunduğu ifade edildi. AB'nin, hangi balıkların avlanabileceği ve hangi balıkların avlanamayacağının belirlendiği çok yıllı planlar hazırlaması ve bölgeler arasında işbirliğini yıl içinde güçlendirmesini öneren WWF, istenmeyen balıkların denize atılması uygulamasına 2018'e kadar son verilmesini öneriyor. WWF ayrıca sübvansiyonların yalnızca sürdürülebilir avlanma yöntemleri kullanan balıkçılara sağlanmasının önemine de dikkat çekiyor.