İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2012

Avrupa Komisyonu IPA kapsamında 2013 yılında aday ve potansiyel aday ülkelere tahsis edilecek tutarları açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun 10 Ekim 2012 tarihinde açıkladığı Genişleme Paketi kapsamındaki Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi’ne göre 2013 yılı katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) fonlarında 2012 yılına kıyasla bir azalma öngörülüyor. IPA kapsamındaki fonların 1.899.112.884 Avro’dan 2013 yılında 1.884.646.788 Avro’ya düşmesi bekleniyor. Ancak, IPA fonlarının aday ve potansiyel aday ülkeler arasında dağılımları incelendiğinde, Türkiye’ye tahsis edilen tutarın 2013 yılında da artması öngörülüyor.

Hırvatistan’ın 1 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliği’ne resmen üye olmasıyla, bu ülkeye IPA kapsamında verilen fonların 155,5 Milyon Avro tutarından 93,5 Milyon Avro’ya düşmesi bekleniyor. Karadağ’a verilen fonların da 34,9 Milyon Avro’dan 34,6 Milyon Avro’ya düşmesi bekleniyor. Buna karşılık, 2013 yılında Türkiye ve Makedonya’ya IPA kapsamında sağlanan desteğin artması bekleniyor.  Makedonya’ya verilen destek 101,5 Milyon Avro’dan 113,2 Milyon Avro’ya çıkarken, 2013 yılında Türkiye’ye verilen destek de 856,3 Milyon Avro’dan 902,9 Milyon Avro’ya yükselecek.

Arnavutluk, Sırbistan, Kosova ve Bosna-Hersek’in IPA fonlarından alacakları yardımda artış öngörülüyor. Arnavutluk’un IPA’dan alacağı payın 2012 yılında 94,5 Milyon Avro’dan, 2013 yılında 98,1 Milyon Avro’ya; Sırbistan’ın payının 202,1 Milyon Avro’dan 208,3 Milyon Avro’ya, Kosova’nın payının 68,8 Milyon Avro’dan 71,4 Milyon Avro’ya; Bosna-Hersek’in payının ise 107,8 Milyon Avro’dan 108,8 Milyon Avro’ya çıkması öngörülüyor.

İzlanda’ya IPA kapsamında verilen fonların ise 2013 yılında azalarak, 12 Milyon Avro’dan 5,8 Milyon Avro’ya düşmesi bekleniyor.