İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2012

Avrupa Komisyonu`nun yeni biyoyakıt teklifi

Avrupa Komisyonu Yenilenebilir Enerji Yönergesi’nde değişiklik teklifi getirdi. Komisyon’un, biyoyakıtların iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik teklifini daha ılımlı hale getirdiği belirtilirken, yakıt üretiminde kullanılabilecek tarım ürünü miktarına getirilmiş olan limitin korunduğu ifade edildi. AB Yenilenebilir Enerji Yönergesi’nde yer alan, Avrupa'da ulaşımdaki enerji talebinin yüzde 10'unun 2020 yılına kadar yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefinde gıda ürünü kaynaklı biyoyakıtların üst limitinin yüzde 5 olarak belirlendiği vurgulandı. Bunun yanında biyoyakıt üreticilerinin, bu yakıtların dolaylı olarak yol açtığı emisyonlardan sorumlu tutulmasından vazgeçildiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Raportörü Olivier De Schutter, Avrupa'nın planladığı gibi biyoyakıt üretimi hedeflerini azaltmaktan daha fazlasını yapmasını ve bundan vazgeçecek siyasi cesareti de gösterebilmesi gerektiğini ifade etti. De Schutter, küresel tahıl stokları bu kadar düşükken, elde edilemeyecek hedefler belirlemenin tehlikeli olduğunu belirtti.

Öte yandan sektör temsilcileri Avrupa Komisyonu'nun biyoyakıt konusuna yaklaşımına tepki gösterirken daha önce gösterilen politika doğrultusunda yatırım yaptıklarını fakat gelinen noktada kuralların değiştirilmesinin adil olmadığını belirttiler. Biyoyakıt üretiminin, tarım ürünlerine talebi artırarak küresel gıda fiyatlarında artışa, stok yetersizliğine ve daha fazla ormanlık alanın tarıma açılmasına yol açtığı tartışılırken, üreticiler ve bazı bilim insanları ise bu tür bir etki üzerindeki araştırmaların halen yeni olduğunu ve bu tür bir çıkarımın bilimsel olmayacağını savunuyor.