İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2012

Avrupa Kalkınma Günleri Avrupa Komisyonu Eski Üyesi Claude Cheysson’a adandı

Uzun yıllar Avrupa Komisyonu üyeliği yapmış olan Claude Cheysson’un 15 Ekim 2012 tarihinde 92 yaşında vefat etmesi üzerine, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, 16 Ekim 2012 tarihinde başlayan Avrupa Kalkınma Günleri’nin Claude Cheysson’a adadığını açıkladı. Barroso yaptığı açıklamada, Fransa’nın ve Avrupa’nın önemli politikacılarından biri olan Cheysson’un özellikle AB’nin kalkınma hedeflerine yaptığı katkıya dikkat çekti. 1981-1984 yıllarında Fransa Dışişleri Bakanı görevini üstlenen Cheysson, 1973-1981 yıllarında Avrupa Komisyonu’nun Kalkınmadan ve Bütçeden Sorumlu Üyesi ve 1985-1988 döneminde Jacques Delors başkanlığındaki Avrupa Komisyonu’nun Akdeniz Politikası ve Güney-Kuzey İlişkileri Sorumlusu olarak görev yapmıştı. Cheysson, 1989-1994 yıllarında da Avrupa Parlamentosu üyeliği görevini yürütmüştü. Cheysson Türkiye’nin AET ile ilişkilerinin askıya alındığı 1980’li yıllarda ilişkilerin tekrar başlaması sürecinde Türkiye’yi birçok defa ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu.