İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 EKİM 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta ekonomik yönetişimin güçlendirilmesi tartışmaları Avrupa Birliği’nin gündeminde yer aldı. 18-19 Ekim’de bir araya gelen AB Liderleri Avro Alanı’ndaki bankalarının tek bir mekanizmanın denetimi altına alınması içim gerekli yasal çerçevenin yıl sonuna kadar oluşturulması üzerinde mutabakata vardılar. 2013 yılı içerisinde faaliyete geçmesi öngörülen tek denetim mekanizması (Single Supervisory Mechanism- SSM), Avro Alanı’ndaki 6.000’i aşkın bankanın doğrudan sermayelendirilmesine imkan sağlayacak.

Devamını Oku

İKV, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KONULU BİR EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLİYOR

İktisadi Kalkınma Vakfı 6, 7, 8 Kasım 2012 tarihlerinde The Green Park Oteli Taksim’de “Avrupa Birliği’nde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı” konulu bir eğitim semineri düzenlemektedir. Söz konusu seminer Türkiye’de hizmetler sektörünü oluşturan ulaştırma, lojistik, bankacılık, sigortacılık, finansal hizmetler, iletişim, medya, yayıncılık, turizm, eğitim, inşaat, serbest meslekler gibi birçok faaliyet alanını yakından ilgilendirmektedir. Dünya ticaretindeki son gelişmeler artık sadece malların değil hizmetlerin serbest dolaşımını da gündeme getirmektedir. Yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları, hizmet sektörleri, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları gibi konuları da kapsamaktadır. Başka bir ülkede nakliye hizmetleri gerçekleştirmek, okul açmak, bankacılık, sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak ya da serbest meslek erbabı olarak hizmet vermek iki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı olarak mümkün olabilmektedir.

Devamını Oku

AB LİDERLER ZİRVESİ EKONOMİ GÜNDEMİYLE TOPLANDI

18-19 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ana gündem maddesini Büyüme ve İstihdam Paktı ve Ekonomik ve Parasal Birlik ile ilgili gelişmeler oluşturdu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU’NUN SAĞLIK VE TÜKETİCİNİN KORUNMASINDAN SORUMLU ÜYESİ JOHN DALLİ İSTİFA ETTİ

Avrupa Komisyonu’nun Sağlık, Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunmasından Sorumlu Üyesi John Dalli 16 Ekim 2012 tarihinde istifa etti. Dalli’yi istifaya götüren süreç Mayıs ayında İsveçli Match şirketinin şikâyeti ile başladı.

Devamını Oku

SIĞINMACI TALEPLERİNDEKİ ARTIŞ ENDİŞE YARATIYOR

AB üyesi 6 ülke, 26 Ekim 2012 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleşecek AB İçişleri Konseyi toplantısı öncesinde, özellikle Balkan ülkelerinden AB üye ülkelerine yapılan sığınma başvurularına ilişkin endişeleri içeren bir mektubu Avrupa Komisyonu’na iletti.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU ESKİ BAŞKANI JACQUES DELORS AB VİZYONUNU ANLATTI

AB’nin 1985’te ortaya atılan Tek Avrupa Pazarı projesinin mimarlarından olan Komisyon eski başkanı Jacques Delors İtalyan dergisi Il Mulino’ya verdiği röportajda AB’nin kurumsal gelişimi ve gelecekteki yönü hakkındaki sorulara cevap verdi. Avrupa bütünleşmesinin krize girdiği bir dönemde Komisyon Başkanı olarak bu sürece yeni bir ivme kazandıran Delors, yaptığı açıklamalarda AB’yi gelecekte bir “ulus devletler federasyonu” olarak gördüğünü belirtti.

Devamını Oku

HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI YOSİPOVİÇ VE SIRBİSTAN ESKİ CUMHURBAŞKANI TADİÇ HOŞGÖRÜ MADALYASINA LAYIK GÖRÜLDÜ

Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç ve Sırbistan Eski Cumhurbaşkanı Boris Tadiç Hırvatistan ve Sırbistan arasında hoşgörü ve uzlaşının sağlanmasına bulundukları katkılardan dolayı Paris merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşı Konseyi (ECTR) tarafından hoşgörü madalyasına layık görüldüler.

Devamını Oku

AVRUPA KOBİ HAFTASI KAPSAMINDA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

15-21 Ekim 2012 Avrupa KOBİ Haftası olarak kutlanırken, bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin 7 Aralık 2012 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Avrupa KOBİ Haftası sebebiyle Türkiye’nin de dâhil olduğu 37 ülkede, Avrupa’da girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek amacıyla KOBİ’lere sağlanan destekler hakkında bilgi sunmayı amaçlayan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Devamını Oku

ABAD MACARİSTAN DEVLET BAŞKANI’NIN SLOVAKYA’YA GİRİŞİNİN ENGELLENMESİNİN YASAL OLDUĞUNA KARAR VERDİ

AB Adalet Divanı 16 Ekim tarihinde, Slovakya’nın Macaristan Devlet Başkanı’na ülkeye giriş izni vermemesinin AB’nin serbest dolaşım kurallarına aykırı olmadığına karar verdi (Case C-364/10).

Devamını Oku

WWF ÖNLEM ALINMAZSA 2022 YILINDA BALIK STOKLARININ YÜZDE 30 AZALACAĞINI AÇIKLADI

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) yaptırdığı araştırmanın sonuçlarında balıkçılık sektörü için yeni düzenlemeler getirilmediği takdirde Avrupa Birliği`nde balıkçılık sektörünün gelecek yıllarda kötü sonuçlarla karşılaşacağı belirtildi.

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ, GOOGLE’A VERİ KORUMA KURALLARINI GÖZDEN GEÇİRMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Fransız Veri Koruma Kurumu’nun (CNIL), Avrupa düzenleyicileri adına yürüttüğü araştırmada, Google şirketinin 1 Mart 2012 itibarıyla uygulamaya başladığı gizlilik kurallarının AB mevzuatı ile uyumlu olmadığı sonucuna varıldı.

Devamını Oku