İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 EKİM 2012

IMF DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU YAYIMLANDI

Uluslararası Para Fonu’nun  (IMF) yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre dünya ekonomik görünümünde yakın dönemde önemli bir iyileşme beklenmiyor. Avrupa’da ise önümüzdeki yıllarda ekonomik durgunluğun devam etmesinin beklendiği belirtiliyor. Avro Alanı ekonomisinin 2012’nin ikinci yarısında yüzde 0,75 küçüldüğü tahmin edilirken, 2013’ün ilk yarısında hiç büyüme beklenmiyor. Avro Alanı’ndaki krizin küresel görünüm için önemli bir tehdit olarak görülmesinin yanı sıra, ABD’nin ekonomik görünümünden de endişe ediliyor. Önümüzdeki aylarda ABD kongresinin müdahale etmemesi halinde önemli vergi artışları ve harcamalarda kısıntıların otomatik olarak uygulanacağı ve “mali uçurum” ortamının dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Rapora göre, Avrupa Birliği’nde 2012’de yüzde 0,2 küçülme ve 2013’te yüzde 0,5 oranında büyüme bekleniyor. 2013’te, önde gelen AB ülkelerinden Almanya ekonomisinin yüzde 0,9 oranında büyümesi beklenirken, Fransa ve İngiltere ekonomilerinin de sıfıra yakın büyümeleri bekleniyor. İtalya ve İspanya ekonomilerinin 2013’te durgunluk için de bulunacağı tahmin ediliyor.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda en fazla borç yükü altında olan AB ülkelerinden, Yunanistan, Portekiz, İrlanda, İtalya ve İspanya’nın durgunluk içinde oldukları belirtiliyor. Diğer yandan, işsizlik oranlarının 2013’te Yunanistan ve İspanya’da yüzde 25, Portekiz’de yüzde 16, İrlanda’da yüzde 14 ve İtalya’da yüzde 11 oranında olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Avrupa’da Rusya’daki güçlü büyümenin Avro Alanı zayıf dış talebini dengelediği ifade ediliyor. En düşük işsizlik oranlarının yüzde 4 ila 6 oranında Almanya, Avusturya ve Hollanda’da kaydedildiği belirtilen raporda, Almanya ve Hollanda gibi merkezdeki AB ülkelerinin yüksek bütçe fazlası verirken, diğerlerinin halen bütçe açığı verdikleri belirtiliyor. Küresel dengesizliklerin ölçeğinin azalmasına karşın, bunun daha çok, fazla veren ülkelerdeki güçlü talepten ziyade, açık veren ülkelerde talebin düşmesinden kaynaklandığına işaret ediliyor.

Birim işçilik maliyetlerinin de, bütçe açığı veren ülkelerde, fazla veren ülkelere göre daha az arttığı fakat bu konuda daha fazla ayarlamalara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. İmalat sanayinde Avro Alanı’nda üretimde keskin bir düşüşün olduğu, bunun da büyümenin öngörülenden daha düşük seyretmesine sebep olduğu ifade ediliyor.

Emlak balonunu takiben, yüksek hane halkı borcunun özelikle İspanya, Danimarka ve İngiltere’de özel tüketimi baskıladığına dikkat çekiliyor. Sermaye akışlarının da kenar ülkelerden güvenli liman olarak kabul edilen Almanya ve İsviçre gibi ülkelere aktığı ifade ediliyor. 

IMF raporunda, AB’nin daha fazla ekonomik ve mali bütünleşme sağlanması için çeşitli önlemler almaya devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Bu amaçla raporda IMF’nin, en borçlu AB ülkelerinin tahvillerinin desteklenmesi için Avrupa Merkez Bankası’nın müdahale etmesini desteklediği vurgulanıyor ve Avrupa İstikrar Mekanizması’nın doğrudan bankalara sermaye enjekte etmesi için yetkilendirilmesi çağrısında bulunuluyor.

Faiz oranlarına ilişkin olarak IMF, Avrupa Merkez Bankası’nın öngörülebilir gelecekte düşük faiz oranı politikasını koruması ve hatta daha da düşürmesi gerektiğini savunuyor.  

IMF raporuna göre Türkiye ekonomisinin 2012’de yüzde 3, 2013’de ise yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor. 2014 büyüme beklentisi yüzde 4 olurken, enflasyon 2012 tahmini yüzde 6,5; 2013 için ise yüzde 5,74 olarak öngörülüyor. Cari açığın GSYİH’ya oranının yüzde 2012’de 7,5 olması, 2013’de ise yüzde 7,1’e gerilemesi bekleniyor.