İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 EKİM 2012

AB REKABETÇİLİK KONSEYİ TOPLANTI’SINDA HORİZON 2020 PROGRAMI’NIN KATILIM KURALLARI GÖRÜŞÜLDÜ

10-11 Ekim 2012 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen, AB Rekabetçilik Konseyi Toplantısı’nda AB Araştırma Bakanları, 2014 ve 2020 yılları arasında yürütülecek yeni araştırma ve yenilikçilik programı Horizon 2020’de uygulanması öngörülen katılım kuralları konusunu ele aldılar.

Toplantıda, Avrupa Birliği tarafından desteklenen araştırma projelerinin doğrudan maliyetlerinin (direct cost) en fazla yüzde 100’ünün geri ödenmesi, piyasaya yakın olan yenilikçi faaliyetler için ise en fazla yüzde 70’lik hibe destek oranı uygulanması yönünde karar alındı. Bakanlar, dolaylı maliyetlerin (indirect cost) geri ödenme oranını ise yüzde 20 yerine yüzde 25 olarak sabitlediler.  Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, “Bonus +” sistemi ile,  Horizon 2020 Programı’nın kapsamına, geçerli kişisel masraflar (eligible personel cost) arasında personele yönelik yılda kişi başına 8.000 Avro’yu aşmamak kaydıyla yapılan ek ödemelerin alınması öngörüldü. Bakanların katılım kurallarına ilişkin belirledikleri çerçeve önümüzdeki dönemde Avrupa Parlamentosu tarafından değerlendirilecek.