İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 EKİM 2012

YENİ AVRUPA TÜKETİCİ STRATEJİSİ AB BAKANLAR KONSEYİ GÜNDEMİNDE ELE ALINDI

Avrupa Komisyonu tarafından 22 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan yeni Avrupa Tüketici Stratejisi üzerine, 11 Ekim 2012 tarihinde Lüksemburg’da bir araya gelen AB Bakanları, son olarak 2007-2013 ‘Tüketici Politikası Stratejisi’ni’ değiştiren stratejiye destek verdiklerini açıkladılar. Tüketici güvenliği, bilgilendirme, tüketici hakları ve yeni zorluklarla mücadelede yeni yöntemler başlıkları altında dört ana öncelik sıralanan stratejide ayrıca gıda, ulaşım, enerji, seyahat, sürdürülebilir ürünler, dijital ve mali hizmetler sektörlerine de ağırlık veriliyor.

AB’nin 2014-2020 yeni dönem planlarından bağımsız olarak strateji kapsamında, AB Tüketici Politikası için 2014 yılı sonuna kadar önerilen yeni eylemler ve stratejik planlar sunuluyor. Tüketici Hakları Yönergesi (2011/83/EC) ve güncellenen Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi’ne ilişkin olarak da (2005/29/EC) yeni kurallar getiriliyor. Stratejinin akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi içeren AB 2020 hedeflerine katkı sağlayacağı belirtilirken, Avrupa İç Pazarı’nda tüketici güveninin ve katılımının sağlanması ön planda tutuluyor. Bu hususta, yeni strateji ile ilgili açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Viviane Reding, Avrupa ekonomisini güçlendirmede bu güven ortamının sağlanmasını önemli bir nokta olarak nitelendiriyor.

Avrupa’nın geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacağı belirtilen stratejinin, AB Bakanlar Konseyi’nin de desteğini alarak, Nisan 2013 tarihinde konuyla ilgili yapılacak Avrupa Parlamentosu oylamasından geçmesi bekleniyor.