İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 EKİM 2012

AB YOKSULLARA YÖNELİK GIDA PROGRAMI İÇİN 500 MİLYON AVRO AYIRDI

Avrupa Birliği 2013 yılında yoksullara yapılacak gıda yardımları için 500 Milyon Avro’luk program bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı. 19 üye devletteki toplam 18 milyondan fazla insanın yararlanması beklenilen bu fon ile en yoksul kişilere ulaşılması hedefleniyor. Kabul edilen programın bu yıl son kez Ortak Tarım Politikası içerisinde değerlendirildiği belirtildi. Yeni tekliflerin daha geniş kapsamlı, daha esnek planlamaya sahip ve sosyal uyum politikası ile daha yakın işbirliğini sağlayacak şekilde Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi László Andor’un sorumluluğunda hazırlanacağı ifade edildi.  Ayrıca, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 bütçesinde konuyla ilgili olarak 2,5 Milyar Avro kaynak ayrılması öngörülüyor. 1987 yılından itibaren uygulanmakta olan yoksullara yönelik gıda yardımı programının özellikle Avrupa Birliği’nin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu bu dönemde sosyal politikalar açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. 19 ülkeyi kapsayan program kapsamında bütçeden en yüksek payı 98,2 Milyon Avro ile İtalya alırken, İspanya 85,6 milyon Avro ile ikinci sırada yer aldı. Bütçeden en az payı alan ülke 171 Bin Avro ile Lüksemburg olurken, onu 183 Bin Avro ile Çek Cumhuriyeti takip etti. 2013 yılı için yardım alacak ülkelerin dağılımı şu şeklide oldu: