İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EYLÜL 2007

AVRUPA KOMİSYONU, TOPLULUK HUKUKUNUN UYGULANIŞINA İLİŞKİN YENİ BİR TEBLİĞ YAYIMLADI

5 Eylül 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan tebliğ ile Topluluk hukukunun daha etkili bir şekilde uygulanması, vatandaşlar ve işletmeler tarafından yapılan itirazların daha çabuk çözümlenmesi amaçlanıyor. Tebliğde, Avrupa’nın rekabet gücünün artırılması için, AB politikalarının vatandaş ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmasının önemi vurgulanıyor.

Söz konusu Tebliğ dört temel faaliyet alanını içeriyor. Bunlar; hedefe odaklı önleyici tedbirler, iyileştirilmiş bilgi paylaşımı ve sorun çözüm mekanizmaları, ihlal davalarının etkin ve hızlı çözümü ile şeffaflığın artırılması. Ayrıca Tebliğ ile, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ve üye ülkelerin “Daha İyi Düzenleme” gündemine sahip çıkmaları bekleniyor.

Tebliğ’de yer alan bazı düzenlemeler şunlar:

Hedefe odaklı önleyici tedbirler

Yeni mevzuat oluşturulurken her aşamada uygulama ve yürütmeye özel önem verilmesi;
Her yeni yasal işlemde Avrupa Komisyonu tarafından irtibat noktaları belirlenmesi ve üye ülkelerin bu yönde teşvik edilmesi;
Üye ülkelerin desteği alınarak hakimlere ve memurlara tamamlayıcı eğitim verilmesi.

İyileştirilmiş bilgi paylaşımı ve sorum çözümü mekanizmaları

İhlallerin azaltılması amacıyla üye ülkelerin daha etkin çalışması ve sorunlara en kısa sürede yapıcı çözümler üretmesinin sağlanması. 

İhlal davalarının etkin ve hızlı çözümü

Vatandaş ve işletmeler açısından önemli ve risk taşıyan davalara öncelik tanınması;
Davaların uzun sürmesini önlemek amacıyla karar alma sürecinin hızlandırılması.

Şeffaflığın artırılması

Kurumlararası diyaloğun güçlendirilmesi için Avrupa Komisyonu’nun yıllık raporlarında stratejik konular ile farklı sektörlerdeki mevcut yasal duruma odaklanması;
İhlal davalarına ilişkin yürütülen işlemlerin tüm aşamalarında (üye ülkeler ile olan görüşmelerin içeriğinin ve zamanlamasının gizli tutulması koşuluyla) özet bilgilere yer verilmesi;
Topluluk hukukunun uygulanmasına ilişkin, Avrupa Komisyonu tarafından üye ülkelerin performansı hakkında daha fazla bilgi yayımlaması;
Üye ülkelerde AB mevzuatının ulusal hukuka aktarılmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik bir veri bankasına erişimin sağlanması.

Tebliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm adresinden ulaşılabilir.