İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EYLÜL 2007

EUROSTAT 2007 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BÜYÜME RAKAMLARINI AÇIKLADI

Büyüme rakamları tahminlerine göre 2007 yılı ikinci çeyreğinde Avro Alanı GSYİH’si %0,3, AB-27 GSYİH’sı %0,5 arttı. Büyüme artışı 2007’nin ilk çeyreğinde Avro Alanı ve AB-27’de %0,7 düzeyinde gerçekleşmişti. 2007 yılı ikinci çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları artarken yatırımlar düşüş gösterdi. Hane halkı tüketim harcamaları Avro Alanı’nda %0,5, AB-27’de %0,6 artarken, yatırımlar Avro Alanı ve AB-27’de %0,2 azaldı. İhracat Avro Alanı’nda %1,1, AB-27’de %0,7lik bir artış gösterirken; ithalat, Avro Alanı’nda %0,6, AB-27’de %0,4’lük bir artış gösterdi.