İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 EKİM 2012

AVRUPA İSTİKRAR MEKANİZMASI RESMEN FAALİYETE GEÇTİ

Avro Alanı daimi kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) 8 Ekim’deki Avro Grubu (Eurogroup) toplantısıyla birlikte gerçekleştirilen ESM Guvernörler Kurulu toplantısıyla resmen faaliyete geçirildi. Avro Grubu Başkanı ve ESM Guvernörler Kurulu Başkanı Jean-Claude Juncker ESM’nin faaliyete geçirilmesinin Parasal Birliğin geleceğinin şekillendirilmesi bakımından tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Daimi kurtarma fonu ESM, Avrupa Mali İstikrar Fonu (EFSF) ve Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (EFSM) tarafından gerçekleştirilen görevleri üstlenecek. ESM, yakın gelecekte Yunanistan, Portekiz ve İrlanda’nın fonlanması tamamlanıncaya kadar EFSF ile birlikte faaliyet gösterecek ve tüm yeni programlar ESM bütçesinden finanse edilecek.

ESM’nin bankaları doğrudan yeniden sermayelendirmesinin nasıl gerçekleşeceğine ilişkin sorular güncelliğini korurken, İspanya ve İrlanda’nın mali kuruluşlarının kurtarılması için ESM’den yararlanamayacakları yönündeki endişeleri de devam ediyor.

Avro Alanı ülkelerinin liderleri Haziran 2012’de tüm bankaların ESM tarafından yeniden sermayelendirilebileceğine dikkat çekmelerine karşın, Finlandiya, Almanya ve Hollanda maliye bakanları geçtiğimiz ay mevcut kurtarma paketlerinin ESM tarafından karşılanmaması gerektiğini belirten ortak bir açıklama yayımlamışlardı.

ESM guvernörler kurulu 17 Avro Alanı üyesi devletten oluşuyor; AMB başkanı ile Avrupa Komisyonu’nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi ise gözlemci olarak toplantılara katılım sağlıyor.