İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 EKİM 2012

AVRUPA KOMİSYONU, TEK PAZARI TAMAMLAMAK AMACIYLA YENİ ÖNLEMLER ALMAYA HAZIRLANIYOR

Avrupa Komisyonu, Tek Pazar’ın tamamlanması amacıyla 3 Ekim 2012 tarihinde, İkinci Tek Pazar Eylem Planı (Single Market Act II) teklifini açıkladı. Tek Pazar’ın tamamlanması ekonomik kriz ile mücadelesi kapsamında Avrupa Birliği’nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi öngörülen 12 yeni öncelikli eylem ile, Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün artırılması ve Tek Pazarın tamamlanmasıyla birlikte sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdam olanakları yaratılmasına katkı sağlanmasının yanı sıra vatandaşların ve işyerlerinin Tek Pazara yönelik güvenlerinin de yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

İkinci Tek Pazar Eylem Planı kapsamında belirlenen 12 öncelikli eylem şu şekilde:

Ulaşım ve enerji ağları alanında;

 1. Üye devletlerin ulusal raylı toplu taşıma hizmetlerinin diğer üye devletlerdeki hizmet sağlayıcılarına açılması;
 2. Avrupa Birliği’ndeki limanlar arasında sevk edilen mallarda uygulan karmaşık idari işlemlerin ortadan kaldırılmasıyla, AB deniz taşımacılığının demiryolu, karayolu ve havayolu taşımacılığı karşısındaki rekabet gücünün artırılması;
 3. Tek Avrupa Hava Sahası (Single European Sky) çerçevesinde, Avrupa’nın hava sahasının AB düzeyinde yönetilmesinin sağlanması ile havacılık emniyetinin artırılması;
 4. Ulusal enerji pazarlarının açılması;

Serbest Dolaşım alanında;       

 1. İş arayanların AB genelindeki şirketler ile eşleştirilmesi için, EURES (Avrupa İstihdam Hizmetleri) internet portalının geliştirilmesi;
 2. Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler başta olmak üzere şirketlerin uzun vadeli finansmana erişiminin kolaylaştırılması;
 3. Avrupa Birliği’nde adli tasfiye davalarında uygulan kuralların gözden geçirilmesi;

Dijital gündem alanında;

 1. İnternet üzerinden yapılan ödeme hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesiyle internet üzerinden alışverişin teşvik edilmesi;
 2. Yüksek hızda internet ücretlerinin düşürülmesiyle internete erişimin kolaylaştırılması;
 3. Kamu alımlarında elektronik faturalandırmanın zorunlu hale getirilmesi; 

Sosyal girişimcilik, uyum ve tüketici güveni alanında;

 1. Ürün güvenliği kurallarının ve AB sınırlarındaki kontrollerin güçlendirilmesiyle tüketicinin güvenli olmayan ürünlere karşı korunması;
 2. Herkese bir bankada hesap açma hakkı tanınması, hesap ücretlerinin şeffaf ve farklı bankalar arasında karşılaştırılabilir hale getirilmesi ve banka değiştirmenin kolaylaştırılması.

Tek Pazar’ın kuruluşunun 20’nci yılının kutlandığı bu yıl, 15-20 Ekim haftası da “Tek Pazar Haftası” olarak kutlanacak ve Komisyon’un yeni teklifi üye devletlerde gerçekleştirilecek etkinliklerde tartışılacak. Komisyon teklifinin 2014 ilkbaharına kadar Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından kabul edilmesi hedefleniyor.