İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 EKİM 2012

AVRUPA BİRLİĞİ GIDALARDA KULLANILABİLECEK YENİ TATLANDIRICI LİSTESİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Birliği gıda ürünlerinde kullanılabilecek yeni tatlandırıcı maddeler listesini kabul etti. 2008 yılında kabul edilen düzenlemedeki yükümlülüklere uyumlu bir şekilde Komisyon tarafından hazırlanan iki yeni düzenleme 1 Ekim 2012 tarihinde onaylandı. Düzenlemelerden ilkinin, gıda ürünlerinde kullanılabilecek yeni tatlandırıcı listesini içerdiği; ikincisinin ise diğer tatlandırıcılar üzerindeki geçiş tedbirlerini kapsadığı ifade edildi.

AB mevzuatına göre tatlandırıcılar; doğal, doğala özdeş ancak kimyasal işlemden geçmiş tatlandırıcılar, yapay, sebze ve hayvandan elde edilenler ve tütsülenmiş tatlandırıcılar şeklinde sıralanıyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin ve diğer bilimsel kurumların 2800 tatlandırıcı üzerinde yapmış oldukları analize göre yeni düzenlemelerde 2100 tatlandırıcıya onay verilirken, 400 tanesinin üzerindeki analizler tamamlanana kadar piyasada kalmaya devam edecekleri belirtildi. Yeni tatlandırıcılar listesini içeren ilk düzenlemenin, gıda sanayisinin uyum sağlayabilmesi için 22 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edilirken, gıda maddelerinde kullanılmayan diğer tatlandırıcıları da içeren ve bunlar üzerindeki geçiş tedbirlerine yer veren ikinci düzenlemenin ise 22 Ekim 2012’den itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.