İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 EKİM 2012

Öksüz Eserler Yönergesi AB Bakanlar Konseyi`nde kabul edildi

Sahibi belli olmayan veya sahibine erişilemeyen eserler olarak adlandırılan "öksüz eserler"e (orphan works) ilişkin Avrupa Komisyonu’nun Fikri Mülkiyet Ofisi (Intellectual Property Office) tarafından sunulan 24 Mayıs 2011 tarihli Yönerge Taslağı, 13 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından, 4 Ekim 2012 tarihinde AB Bakanlar Konseyi tarafından da kabul edildi. Yönerge'nin ilerleyen günlerde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Üye Devletlerin Yönerge'yi iç hukuklarına aktarmaları için iki yıl süreleri olacak.

Kütüphaneler, arşivler ve kamu yararına faaliyet gösteren ilgili kuruluşların arşivlerindeki öksüz eserlere çevrimiçi sınır ötesi erişim sağlanmasına imkân sağlayacak yasal bir çerçeve oluşturan yeni yönerge, AB çapında Dijital Tek Pazar oluşturulması yönünde önemli bir adım teşkil ediyor (Öksüz eserler yönerge taslağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 12-18 Eylül 2012 İKV e-bülteni).