İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2007

AVRUPA PARLAMENTOSU ANAYASAL İŞLER KOMİTESİ, SANDALYE PAYLAŞIMINI TARTIŞTI

2009 yılında yapılacak parlamento seçimlerden sonra Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) sandalye sayısının üye ülkeler arasında dağılımına ilişkin taslak rapor, 11 Eylül 2007 tarihinde AP Anayasal İşler Komitesi’nde görüşüldü. Taslak rapor, Fransız Hıristiyan Demokrat Parlamenter Alain Lamassoure ve Romanyalı Sosyalist Grup Üyesi Adrian Severin tarafından hazırlandı.

Lamassoure, ulusal hassasiyetler nedeniyle sandalye dağılımına üye ülkeler tarafından büyük önem atfedildiğini, ancak bir çözüme ulaşılabilmesi için mantık ve aklın ulusal menfaatlerin önünde yer alması gerektiğini belirtti. Adrian Severin ise sandalye dağılımında kazanan veya kaybedenin olmadığını söyledi. Ancak, sandalye dağılımı parlamenterler arasında görüş ayrılıklarına neden oldu. Özellikle İtalyan ve İrlandalı parlamenterler raporda yer alan önerilerden memnun olmadıklarını dile getirdi. Sosyalist Grup üyesi İtalyan Parlamenter Mauro Zani, İtalya’ya Fransa ve İngiltere ile eşit davranılmamasını eleştirirken, İrlandalı Parlamenter Kathy Sinnott  nüfusunun sürekli artmasına karşın İrlanda’nın AB kurumlarında güç kaybettiğini savundu.

Bunun yanı sıra, bazı parlamenterler, gelecek genişlemelerden sonra sandalye dağılımı konusunda sert tartışmaların yaşanmasını önlemek için, AP’nin istikrarlı, objektif ve adil bir mekanizma oluşturması yönündeki isteklerini belirtti. Ancak, Lamassoure, gelecekte Birliğe üye olması beklenen üyelerin sandalye dağılımında göz önünde bulundurulmadığını belirterek, bu aşamada fikir yürütmenin siyasi açıdan imkansız olacağını ifade etti.

Taslak raporun Anayasal İşler Komitesi’nde 2 Ekim 2007 tarihinde oylanması, 10-11 Ekim 2007 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek AP Genel Kurulu’nda nihai halini alması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, Bulgaristan ve Romanya’nın Birliğe katılmasının ardından  Parlamento’daki sandalye sayısı geçici olarak 736’dan 785’e çıkarılmıştı. AB Konseyi Haziran Zirvesi’nde ise devlet ve hükümet başkanları, Ekim ayında sandalye dağılımına ilişkin bir öneri sunması için AP’ye çağrıda bulunmuş ve 2009 yılından itibaren AP’deki sandalye sayısının 750 olmasına karar vermişlerdi.