İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2007

AVRUPA KOMİSYONU 2008-2009 AB BÜTÇESİ REVİZYONU ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, 2007-2013 AB bütçesi ile ilgili ara dönem değerlendirmesi yapmak ve 2013 sonrası sürece ilişkin görüşleri toplamak amacıyla, 12 Eylül 2007 tarihinde “Bütçeyi Reforme Etmek, Avrupa’yı Değiştirmek” başlıklı bir danışma belgesi yayımladı. 15 Nisan 2008 tarihine kadar sürmesi planlanan danışma süreci sonrasında, Komisyon’un konu hakkındaki somut önerilerini 2008 yılı sonuna kadar bir Beyaz Kitap halinde yayımlaması bekleniyor. Danışma sürecinde, özellikle Ortak Tarım Politikası’na ilişkin harcamalar ve İngiltere’ye bütçeden yapılan geri ödemelerin ön plana çıkması bekleniyor.

AB bütçesinin önemli kısmını halen çiftçiye yapılan doğrudan ödemeler oluşturuyor. Söz konusu tarım fonlarından önemli ölçüde yararlanan ve bu fonlara net katkı sağlayan üye ülkeler arasındaki anlaşmazlığın çözümü 2008-2009 dönemine ertelenmişti. Tarım fonlarının 2013 yılı sonuna kadar mevcut oranda kalması Almanya ve Fransa tarafından diğer üye ülkelere kabul ettirilmiş; İngiltere ise tarım fonlarının 2013’den önce azaltılması gerektiğini savunmuştu.