İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 EYLÜL-2 EKİM 2012

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta, Avrupa Birliği’nin gündeminde Avro alanı daimi kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) onaylanması vardı. Avrupa İstikrar Mekanizması’na ilişkin Alman Anayasa Mahkemesinin 12 Eylül’deki kararından sonra Alman Meclisi tarafından kabul edilen belgeyi Almanya Cumhurbaşkanı’nın da 27 Eylül 2012 tarihinde imzalaması üzerine ESM, Almanya tarafından kabul edildi. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüş olan Avrupa İstikrar Mekanizması’nın önümüzdeki günlerde Estonya tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gelmesi bekleniyor. ESM’nin Avrupa Mali İstikrar Fonu (EFSF) ile birlikte 700 Milyar Avro’luk bir tutara sahip olmasının planlandığı belirtildi.

Devamını Oku

AVRUPA İSTİKRAR MEKANİZMASI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Avrupa İstikrar Mekanizması’na ilişkin Alman Anayasa Mahkemesinin 12 Eylül’deki kararından sonra Alman Meclisi tarafından kabul edilen belgeyi Almanya Cumhurbaşkanı Gauck’un da 27 Eylül 2012 tarihinde imzalaması üzerine Avrupa Avro alanı daimi kurtarma fonu İstikrar Mekanizması (ESM), Almanya tarafından kabul edildi. Avrupa İstikrar Mekanizması’nı en olarak Estonya’nın da önümüzdeki günlerde onaylaması bekleniyor. Böylece yürürlüğe girecek olan ESM’nin, Avrupa Mali İstikrar Fonu (EFSF) ile birlikte 700 Milyar Avro’luk bir tutara sahip olması öngörülüyor.

Devamını Oku

AP SOSYALİSTLER VE DEMOKRATLAR GRUBU BAŞKANI SWOBODA: “TÜRKİYE İLE MÜZAKERE SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATMANIN TAM ZAMANI”

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı-S&D) Başkanı Avusturyalı Parlamenter Hannes Swoboda, 25 Eylül 2012 tarihinde, İstanbul’da Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devamını Oku

TÜRKİYE’DE CEZA İNFAZ SİSTEMİ REFORMUNA VE MODERNLEŞMESİNE AB DESTEĞİ

Türkiye’deki ceza infaz sistemini Avrupa Cezaevi Kuralları ve diğer uluslararası standartlar doğrultusunda iyileştirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği finansmanlı projenin kapanış töreni, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert ve Avrupa Konseyi’nden Program Direktörü Verena Taylor’ın katılımıyla 27 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU BULUT BİLİŞİME İLİŞKİN YENİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 27 Eylül 2012 tarihinde Avrupa’daki kamu sektöründe ve özel sektörde bulut bilişim (cloud computing) hizmetlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırlanan stratejinin kapsamını açıkladı.

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ HAVACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAYI HEDEFLİYOR

Avrupa Komisyonu, 27 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Birliği havacılık endüstrisinin uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yasa teklifi paketini kamuoyuyla paylaştı. Komisyon’un teklifi kapsamında Avrupa Birliği’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu başlıca ortaklarıyla havacılık anlaşmaları müzakere etmesi, haksız rekabeti önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ve havacılık sektörüne yatırımı teşvik edici yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor.

Devamını Oku

ABAD’DAN İLTİCA BAŞVURULARINDA YENİ KARAR

27 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Fransız Danıştay’ı (Conseil d`Etat), tarafından ABAD’a ulaştırılan, sığınmacılar için asgari koşulların temin edilmesine ilişkin (nakdi veya ayni olarak barınma, yiyecek ve giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik) 2003/9/EC sayılı Konsey Yönergesi ile herhangi bir Üye Devletteki üçüncü ülke vatandaşlarının sığınmacı taleplerinin alınmasına ilişkin kriterler ve mekanizmalara yönelik 343/2003 sayılı Tüzük’e ilişkin kararını açıkladı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU KÜLTÜREL VE YARATICI SEKTÖRLERE YÖNELİK YENİ STRATEJİYİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 26 Eylül 2012 tarihinde kültürel ve yaratıcı sektörlerin tüm potansiyelinin açığa çıkarılmasını amaçlayan yeni stratejiyi kamuoyuyla paylaştı. Mimarlık, kültürel miras, müzik, sahne sanatları, görsel sanatlar, kütüphanecilik, yapımcılık, radyo ve televizyon gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirket ve kuruluşları kapsayan kültürel ve yaratıcı sektörler, Avrupa Birliği Gayrisafi Yurtiçi Hâsılası’nın yüzde 4,5’ini oluşturuyor ve 8,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Ancak, küreselleşmenin ve dijital teknolojilere geçişin getirdiği baskının yanı sıra, piyasaların kültürel ve dilsel bakımdan bölünmüş olması ve maddi kaynak bulmanın zorluğu bu sektörlerdeki sorunların başında geliyor.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU TIBBİ CİHAZLARA YENİ DÜZENLEMELER GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Avrupa Komisyonu, 26 Eylül 2012 tarihinde tıbbi cihazlara ilişkin hazırladığı iki yeni Tüzük taslağının kapsamını açıkladı. Avrupa’daki tıbbi cihazlar sektörünün piyasa değeri 95 Milyar Avro’ya ulaşmasına rağmen, geçtiğimiz dönem Avrupa’da yaşanan göğüs silikonu skandalının ardından, Avrupa Birliği yetkilileri bu alanda uygulanan önlemleri daha da sıkılaştırmayı amaçlıyorlar.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU KAMU İHALELERİ YÖNERGESİNE AYKIRILIKTAN DÖRT ÜLKEYİ ABAD’A SEVKETMEYE KARAR VERDİ

Avrupa Komisyonu, 27 Eylül tarihinde, savunma ve güvenlik alanında kamu ihalelerini düzenleyen 2009/81/EC sayılı Yönergeyi tam olarak uygulamadıkları gerekçesiyle, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Slovenya’ya karşı Adalet Divanı’nda dava açmaya karar verdi. İhlalin süresi, ağırlığı ve söz konusu ülkelerin büyüklüklerini dikkate alan Komisyon, Divanın Komisyonu haklı bulması halinde Karar tarihinden itibaren işlemek üzere günlük olarak Polonya için 70.561,92; Hollanda için 57.324,80; Lüksemburg için 8.320 ve Slovenya için 7.038,72 Avro para cezası verilmesini önerdi.

Devamını Oku

AB BAKANLAR KONSEYİ TRANSDİNYESTER ESKİ YÖNETİMİNE UYGULANAN SEYAHAT YASAĞINI KALDIRMA KARARI ALDI

AB Bakanlar Konseyi, 27 Eylül 2012 tarihinde Moldova sınırları içerisinde bulunan ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin eski siyasi kadrosuna uygulanan seyahat yasağını kaldırma kararı aldı. AB Bakanlar Konseyi’nin yaptırımları kaldırma kararı, Transdinyester’in yeni siyasi kadrosunun anlaşmazlığın çözümüne yönelik Transdinyester, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya, Ukrayna, AB ve ABD’den oluşan “5+2” formatında süren müzakerelere sağladığı katkıyı ödüllendirmeyi amaçlıyor. Hatırlanacağı gibi, Transdinyester anlaşmazlığının çözümüne yönelik müzakereler 6 yıllık bir aradan sonra Aralık 2011’de tekrar başlamıştı.

Devamını Oku

AVRUPALILAR HAVA KİRLİLİĞİNE MARUZ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) 24 Eylül 2012 tarihli yeni raporuna göre (EEA Report No 4/2012) son yıllarda çevre alanında kaydedilen birçok ilerlemeye rağmen Avrupa’nın neredeyse üçte biri hava kirliliğine maruz kalmaya devam ediyor. Havada bulunması gerektiği oranı aşan bazı gazlar, kalp krizi, nefes darlığı, akciğer kanseri gibi hastalıklara yol açarak insan sağlığına zarar verirken, tarımda da gıda güvenliğini tehdit ediyor. Elde edilen bulguların, AB’nin hava kirliliği ile ilgili acil bir yasa düzenlemesi yapmasını gerekli kıldığı belirtiliyor.

Devamını Oku

İSVEÇ VE YUNANİSTAN ATIK YÖNETİMİNDE SINIFTA KALDI

Avrupa Birliği çevre mevzuatının önemli bir kısmını oluşturan atık yönetimi konusunda, önceki yıllarda uyarı alan üye ülkelerden İsveç ve Yunanistan için bu kez Avrupa Adalet Divanı devreye sokuldu. Avrupa Komisyonu 27 Eylül 2012 tarihinde aldığı kararının gerekçesini, İsveç’in 2002/96/EC sayılı Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Yönergesi’ni (WEEE Yönergesi); Yunanistan’ın ise katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi için ayrılan alanlara ilişkin 99/31/EC sayılı Yönerge’yi ulusal mevzuatlarına tam olarak aktarmamaları olarak gösterdi.

Devamını Oku