İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2007

“AB KATILIM SÜRECİNDE TÜRK İŞ DÜNYASININ ETKİ ANALİZİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI” PROJESİ KAPSAMINDAKİ EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “AB Katılım Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Artırılması” projesi kapsamındaki eğitim seminerlerinin ikincisi 27-28 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Hatırlanacağı üzere Mayıs 2007- Nisan 2008 dönemini kapsayan projenin tanıtım toplantısı Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan’ın katılımıyla 23 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenmiş, ardından ilk eğitim semineri gerçekleştirilmişti.

Türk iş dünyasının müzakere sürecinde meydana gelecek önemli değişikliklere kendisini hazırlaması ve sürece katkıda bulunabilmesi için öncelikle müktesebatın kendisini doğrudan ilgilendiren alanlarında görüşünü oluşturması gerekiyor. İş dünyasının görüşlerinin oluşturulmasında, gerçekçi verilerle desteklenmesinde ve ileriye dönük planlarının şekillendirilmesinde kullanılan en önemli araçların başında ise etki analizleri geliyor. Bu gerçekten hareketle İktisadi Kalkınma Vakfı, konuya ilişkin yürüttüğü daha önceki çalışmalara ve bilgi birikime dayanarak “AB Katılım Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Artırılması” projesini hazırladı. Söz konusu proje kapsamındaki eğitim seminerleri başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyada etki analizleri ve “iyi mevzuat” çalışmalarıyla tanınan Jacobs&Associates firması tarafından veriliyor. Yaklaşık 150 uzmanın eğitilmesinin öngörüldüğü projenin maliyeti ise İKV öz kaynaklarından karşılanıyor.