İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2007

BAŞMÜZAKERECİ ALİ BABACAN, AB MÜZAKERE SÜRECİ İLE İLGİLİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, 17 Eylül 2007 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde (ABGS) ilgili bakanlık ve kamu kurumlarından üst düzey bürokratlarla AB müzakere sürecinin değerlendirildiği toplantıda biraraya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ali Babacan, Türkiye'nin AB çerçevesinde reform sürecinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti ve AB için detaylı yeni bir program hazırlanacağını söyledi. AB standartlarına ulaşmak için gerekli mevzuat çalışmaları ile idari kapasitenin güçlendirilmesi yolundaki çalışmalara hiç zaman kaybetmeden devam edilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Babacan, fasılların resmen açılıp açılmayacağına bakılmaksızın pek çok alanda reformların hızla devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Babacan ayrıca, hükümetin AB standartlarına uyum çalışmalarını programda öngörüldüğü gibi gerçekleştirmek yönünde kuvvetli bir irade ortaya koyduğunu ve bundan sonra da koymaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularındaki düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan kapsamlı anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Babacan, sözkonusu reformların bundan sonraki dönemde de devam edeceğini kaydetti. Babacan, bu amaçla 2003 Eylül ayında ilk toplantısını yapan Reform İzleme Grubu'nun (RİG) Eylül ayında 11. kez toplanacağını söyledi.

Babacan, toplantının amacının 3 Ekim 2005'te başlayan AB üyelik müzakerelerinin ardından geçen yaklaşık iki sene içinde neler yapıldığının ve önümüzdeki dönemde neler yapılacağının bir değerlendirilmesi olduğunu belirtti. Babacan, AB katılım sürecinin bundan sonraki dönemde daha detaylı takvimlerle takibini gerektirecek yeni bir sürecin başlayacağını söylerken, hükümetin üçer aylık dönemler halinde hazırlanan, ilan edilen ve takip edilen bir programın uygulanmasına geçeceğini ifade etti.

Toplantının bir diğer amacının ise fasıllara yönelik çalışmalar olacağını söyleyen Babacan, bazı fasılların açılmasıyla ilgili açılış kriterinin halen belirlenmediğini belirtti. Başmüzakereci, gelecek dönemde özellikle 2008 yılının başıyla beraber açılış kriteri söz konusu olan fasılların da açılmasını sağlayabilmek için kriterlerle ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması ve belli bir takvime bağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.