İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2007

REFORM İZLEME GRUBU 11. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Reform İzleme Grubu (RİG) 11. Toplantısını 19 Eylül 2007 tarihinde gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığında, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Komisyonu tarafından 2006 yılına ilişkin yayımlanan İlerleme Raporu’nda yer verilen konular ve saptanan eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların durumu görüşüldü. Toplantıda ayrıca, Dokuzuncu Reform Paketi, gelecek kısa dönemde yerine getirilecek ek çalışmalar ve devam eden AB katılım müzakereleri ile ilgili siyasi kriterler açısından genel durum ele alındı.

Görev alanı, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularındaki kapsamlı mevzuat reformlarının etkin olarak uygulanmasını üst düzeyde takip etmek ve yönlendirmek olan RİG, ilk toplantısını 18 Eylül 2003 tarihinde yapmıştı. RİG’in son toplantısı ise 14 Mart 2006 tarihinde yapılmıştı.