İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 EYLÜL 2007

AB TARIM BAKANLARI GAYRİ RESMİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Tarım Bakanları gayri resmi toplantısı AB Dönem Başkanı Portekiz’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 16-18 Eylül 2007 tarihleri arasında Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen toplantıda, başta Ortak Tarım Politikası olmak üzere, Avrupa Tarım Modeli'nin geleceği, sürdürülebilir kırsal kalkınma ile tarım ve gıda sektörüne ilişkin birçok konu ele alındı.

Toplantının son gününde "Sürdürebilir Kırsal Kalkınma için Tarım ve Gıda Sektörünün Önemi ve Katkısı" başlıklı toplantıya katılan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, AB'ye tam üyelik sürecinde Türkiye'nin mevcut tarım potansiyelinin daha da gelişeceğini, bunun hem Türkiye'nin hem de AB'nin yararına olacağını söyledi. AB'ye tam üyelik sürecinde özellikle kırsal alanlardaki gıda işletmelerinin modernizasyonu ve sektörün AB gıda güvenliği normlarına uygun hale getirilmesinin, coğrafi konum ve pazar açısından mevcut potansiyeli daha da geliştireceğini vurgulayan Eker, bunun hem Türkiye hem de AB'nin kazancına olacağını söyledi. AB'nin 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde aday ülkelere Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPARD) Kırsal Kalkınma Bileşeni vasıtasıyla vereceği yardım fonlarından Türkiye'nin de yararlanacağını hatırlatan Bakan Eker, Türkiye'de destek verilecek sektörler olarak, çözüm getirilmesi acil önem taşıyan süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri sektörlerinin belirlendiğini ifade etti.