İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

AVRUPA BİRLİĞİ, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, ARAP LİGİ VE AFRİKA BİRLİĞİ`NDEN ORTAK AÇIKLAMA

Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve Afrika Birliği, 20 Eylül 2012 tarihinde İslam karşıtı film ve buna tepki olarak bir kısmı ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El-Arabi ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Ramtane Lamamra tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ifade özgürlüğü bir hak olarak tanınmakla birlikte, bunun dini nefret ve düşmanlığı teşvik etmemesi ve bütün dinlere ve onların peygamberlerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, son dönemde meydana gelen şiddet olaylarının açıklamaya taraf olan teşkilatların üyesi olan ülkeler ve toplumlar arasında uzun yıllar boyunca geliştirilen karşılıklı saygı ve güven ilişkisini zedelememesi ve uluslararası toplumun her iki taraftaki aşırıcılar tarafından rehin alınmaması gerektiği vurgulanarak, barış, hoşgörü ve itidal çağrısında bulunuldu.

Hoşgörü ve dinlere saygı gösterilmesi bağlamında, 2011 yılında, İhsanoğlu'nun girişimleriyle BM İnsan Hakları Konseyinde İİT, Arap Ligi, Afrika Birliği ve AB üyesi ülkelerin oybirliğiyle kabul edilen 16/18 sayılı karar temelinde, uluslararası alandaki hukuki çalışmaların süreceği belirtilen açıklamada, siyasi ve dini liderlere diyalog ve karşılıklı saygıyı teşvik etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Arap Ligi ve Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamanın İngilizce metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/132512.pdf