İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRO ALANI DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 17 Eylül 2012 tarihinde açıklanan verilere göre, Avro Alanı’nda Temmuz 2012 itibariyle uluslararası mal ticaretinde 15,6 Milyar Avro’luk, Avrupa Birliği’nde ise, 3,1 Milyar Avro’luk bir dış ticaret fazlası kaydedildi.

Ocak-Haziran 2011 dönemi ile 2012 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği’nin birçok önemli ticaret ortağı ile ihracatında artış gözlenirken, Türkiye (yüzde -6) ve Hindistan  (yüzde -2) ile ihracatında azalma kaydedildi. İhracatta, en yüksek artışlar Rusya ve Güney Kore (yüzde 18), Japonya (yüzde 16) ve Brezilya (yüzde 15) ile kaydedildi. İthalatta, en yüksek artışların kaydedildiği ülkelerin başında yüzde 11’lik artışla Norveç, yüzde 9’luk artışla ABD ve Güney Kore gelirken, yüzde 11 oranında Hindistan ve yüzde 5 oranında Japonya ithalatta en yüksek düşüşün yaşandığı ülkeler oldu.

Ocak-Haziran 2012 verileri 2011 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, Avrupa Birliği’nin ABD (+40,6 Milyar Avro) ile olan ticaret fazlası artarken, İsviçre (+21,4 Milyar Avro) ve Türkiye (+13 Milyar Avro) ile olan ticaret ilişkileri neredeyse aynı düzeyde kaldı. Aynı dönemde, Avrupa Birliği’nin Norveç (-28,3 Milyar Avro) ile olan ticaret açığı artarken, Çin (-67,5 Milyar Avro), Rusya (-48,1 Milyar Avro) ve Japonya (-6,1 Milyar Avro) ile olan ticaret açığının düştüğü gözlendi.