İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU İRLANDA’YA 1 MİLYAR AVRO VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu İrlanda’ya yönelik AB ve IMF işbirliğinde hazırlanan programının yedinci gözden geçirmesini 18 Eylül’de tamamladı ve ülkeye 1 Milyar Avro’nun ödeneceği açıkladı. Buna ilave olarak 0,7 Milyar Avro tutarında AB ülkelerinden iki taraflı finansman sağlanması bekleniyor. Bu durumda programın 2010’da uygulanmaya başlanmasından itibaren İrlanda’ya sağlanacak finansmanın yaklaşık 36,6 Milyar Avro (33,8 Milyar Avro EFSM/EFSF fonundan ve 2,8 Milyar Avro AB ülkelerinden) tutarında olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Komisyonu, ayrıca AB-IMF programının riskleri ve geleceğe ilişkin beklentilere dair bir çalışma raporu da yayınladı. Raporda İrlanda’nın ekonomi programının uygulanmasının sıkı bir şekilde takip edildiği belirtiliyor. 2012’de kamu açığının ekonomi programında öngörülen üst limit olan yüzde 8,6 sınırının altında olacağına ilişkin projeksiyon yapılmıştı. Ülkenin devam eden bankacılık sistemini düzenleme çalışmalarıyla ekonomi destekleniyor ve önemli yapısal düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bu güçlü performansın yansıması olarak ve 29 Temmuz tarihinde Avro Alanı Devlet ve Hükümet Başkanları’nın İrlanda’nın borç sorunu ve Avro Grubu’na ülkede uygulanan ekonomik programın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için mali durumunun incelenmesi talimatını vermesinden sonra piyasalarda İrlanda’ya karşı güven arttı. Bunun sonucu olarak İrlanda, tahvil piyasalarından daha düşük maliyetle borçlanabilir hale geldi. 

Bu olumlu gelişmelerle karşın Avrupa Komisyonu İrlanda ekonomisinin önünde halen çözülmesi gereken önemli sorunların bulunduğunu, bunların başında yüksek kamu açığı ve artan uzun dönemli işsizlik oranının yanı sıra yüksek özel sektör borç oranının geldiğini belirtiyor. Çalışma raporunda ekonomik programın başarısının birtakım önemli riskler içerdiğini, bunların başında da ülkenin ticaret ortaklarının ekonomik büyümesindeki belirsizlikler ve bu belirsizliklerin mali yapıya da yansımasının yanı sıra mali sektör reformlarının karmaşıklığı sıralanıyor.