İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

AP, İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNAN SIĞINMACILARA İLİŞKİN YENİ BİR KARAR ALDI

19 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, AB Bakanlar Konseyi ile 4 yıl süren müzakerelerin ardından, Sosyalist Grup Üyesi İspanyol parlamenter Antonio Masip Hidalgo tarafından hazırlanan ve AB'de ikamet eden sığınmacıların durumu hakkındaki teklifi kabul etti.  Avrupa çapında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, 9 ret oyuna ve 4 çekimser oya karşı, 45 evet oyuyla kabul edilen teklifi, sığınmacıların cezaevlerinde gözetim altına alınmasına imkan sağlayacağı gerekçesiyle eleştiriyorlardı. AB'de herhangi bir ülkede iltica başvurusunda bulunan sığınmacının talebinin AB'ye ilk giriş yaptığı ülkede değerlendiren Dublin II Tüzüğüne paralel olarak sağlanan uzlaşı kapsamında, sığınma talebinde bulunan mültecilere bir takım hakların (özellikle işgücü piyasasına erişim konusunda) verilmesine de karar verildi.

Kabul edilen teklif ile iltica başvurusunda bulunan sığınmacının gözetim altına alınmasını gerektiren nedenler azaltılıyor ve sığınmacılara özellikle işgücü piyasasına erişim konusunda yeni haklar tanınıyor. Halihazırda sığınma talebinde bulunan kişi, resmi olarak uluslararası korunma talebinde bulunmasından en az 12 ay sonra Üye Devlet işgücü piyasasına giriş yapabiliyor. Kabul edilen teklif ile bu süre 9 aya düşürülüyor.

Teklif kapsamında ayrıca, iltica başvurusunda bulunan sığınmacının gözetim altına alınmasını gerektiren nedenler belirleniyor. Konuya ilişkin 2003 tarihli Yönerge, bu kararı Üye Devletlere bırakırken, yeni teklif ile bir sığınmacının gözaltına alınma nedenleri şu şekilde sıralanıyor: kimliğin kontrol edilmesi sonucunda oluşabilecek sorunlar; uluslararası koruma talebi başvurusuna ilişkin hususlar; Üye Devlet topraklarına giriş hakkına ilişkin karar; ulusal güvenlik ve kamu düzeninin korunması. Teklif ile ayrıca, bir sığınmacının gözetim altına alınması halinde, sürecin en hızlı şekilde sonuçlandırılıp, sığınmacının uygun bir merkeze yerleştirilmesi öngörülüyor. Özellikle aile koruması olmayan çocukların, "istisnai durum" kapsamında değerlendirilmesi ve bu çocukların cezaevleri dışında başka kurumlarda gözetim altına alınmaları gerekiyor. Teklif ayrıca, çocukların ailelerinden ayrı bir ortamda sorgulanmalarını da öngörmekte.