İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU PARTNER ÜLKELERDEKİ STK’LARA SAĞLADIĞI DESTEĞİ ARTIRMA SÖZÜ VERDİ

Avrupa Komisyonu, 19 Eylül 2012 tarihinde yayınladığı tebliğ ile Avrupa Birliği’nin dış ilişkilerinde Arap Baharıyla birlikte önem kazanan ve halihazırda birçok ülkede baskı altında olan sivil topluma verdiği desteği artırma taahhüdünde bulundu. Avrupa Komisyonu, AB’nin ortağı olan ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmetlerin halka ulaştırılması, iyi yönetişim, kamu politikalarının oluşturulması sürecine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, STK’ların bu görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine imkan sağlayacak bir ortam oluşturulması için gereken kaynakları ayırmayı taahhüt etti.

Avrupa Komisyonu’nun Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Andris Piebalgs yaptığı açıklamada, Arap Baharı’nın sivil toplum kuruluşlarının önemli bir değişim aracı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, AB’nin bundan gerekli dersleri aldığını ve ortağı konumundaki ülkelerde dinamik, çoğulcu ve yetkin bir sivil toplumun gelişmesi için gerekenleri yapacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorum Üyesi Štefan Füle de sivil toplumun toplumsal dönüşüm sürecinde oynadığı kilit role değinerek, STK’larla beraber çalışmanın ve onları desteklemenin, yeni AB komşuluk politikasının kalbinde yer aldığını belirtti. Avrupa Komisyonu’nun bu yeni yaklaşımın bir göstergesi olarak 2011-13 döneminde komşu ülkelerdeki sivil topluma 65 Milyon Avro’nun üzerine destek vermeyi planladığını belirtti ve “AB Yol Haritaları” aracılığıyla partner ülkelerdeki STK’larla daha sistematik ve stratejik bir şekilde işbirliği yapmayı planladıklarını açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı tebliğ, Komisyon’un Avrupa, Asya, Latin Amerika, Afrika ve AB’nin komşusu olan ülkelerdeki sivil toplumla yapılan istişarenin tespitlerini de içeriyor. Avrupa Birliği 2007-2013 mali dönemi bütçesinden 1 Milyar Avro’yu sivil toplumun geliştirilmesi için ayırmıştı.