İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

AB, GIDA ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN BİYOYAKITLARI SINIRLIYOR

Avrupa Birliği gıda ürünlerinden elde edilen biyoyakıtları sınırlandırmaya hazırlanıyor. 2009 yılında belirlediği hedeflerde toplam enerji tüketiminin yüzde 20'sinin, ulaşımda ise yüzde 10'unun yenilenebilir enerjiyle karşılanmasını öngören AB, biyoyakıtların bu çerçevede önemli rol oynamasını hedeflemişti. Önceleri ucuz bir alternatif yakıt kaynağı olan biyoyakıtlar son zamanlarda bazı şüphelere neden olarak özellikle gıda ürünlerinin yakıt üretiminde kullanılmasının küresel gıda stoklarını tehlikeye sokacağı ve dünya çapında daha fazla yeşil alanın tarıma açılmasına yol açacağı tartışmaları ile gündeme gelmişti.

Avrupa Komisyonu, AB biyoyakıt politikalarının küresel gıda fiyatlarındaki artışa sebep olduğu iddialarını kabul etmediklerini belirtirken, enerjide gıda ürünlerinden elde edilen biyoyakıt kullanımının payını sınırlandıracaklarını ifade etti. Avrupa Komisyonu'nun İklim Eyleminden Sorumlu Üyesi Connie Hedegaard ve enerjiden sorumlu üyesi Günther Oettinger, yaptıkları ortak açıklamada gıda kaynaklı biyoyakıtlarda ısrar etmediklerini ve hazırlanan öneride iddiaların tam tersine tüketimi var olan tüketim oranıyla sınırlandırarak 2020 yılına kadar yüzde 5 oranında artış ile sabitlemeyi amaçladıklarını belirttiler. Avrupa Birliği’nin 2020 sonrası için atık ya da saman gibi gıdasal ürün olmayan malzemelerin kullanımını hedeflediği çünkü bu tür biyoyakıtların gıdaya rakip olmadığı ve fazladan arazi kullanımı da gerektirmediği vurgulandı. Bunun yanında karbon emisyonlarında önemli kesintiler sağlayan, gıda ürünleriyle rekabet etmeyen, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci olan biyoyakıtlara destek verildiği açıklandı.